Stedenbouwkundige Rob van der Velde presenteert de plannen die er op dit moment zijn. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Plannen voor De Geesten: bebouwing verplaatsen en verkeer omleiden

De gemeente Oegstgeest wil oude gebouwen in ‘De Geesten’ gaan slopen en de Endegeesterstraatweg afsluiten voor doorgaand verkeer. Op die manier moet een doorlopende groene strook ontstaan. Dat blijkt uit de conceptplannen voor de gebieden Endegeest en Overgeest. Ten zuiden van de groenstrook moeten bedrijven komen die zich richten op onderwijs en kennis. In het noordelijke deel richt de gemeente zich op verschillende soorten maatschappelijke woningbouw. “Dit is een voorlopige conclusie van de ontwikkeling waar we mee bezig zijn”, aldus wethouder Peter Glasbeek (Ruimtelijke Ordening).

De gemeente werkt sinds afgelopen voorjaar aan een gebiedsvisie voor de gebieden Endegeest en Overgeest – grofweg tussen de A44, Wassenaarseweg, Geversstraat en de Rhijnzichtweg. Dat grote gebied, waar onder andere het gemeentehuis en kasteel Endegeest in liggen, wordt opnieuw ingedeeld met als doel om de bestaande functies sterker te maken. Afgelopen week presenteerde de gemeente de eerste plannen voor het gebied, waarvoor een ruimte honderd betrokkenen naar het gemeentehuis waren gekomen.

Geen grondeigenaar
Wethouder Glasbeek kwam direct aan het begin van de avond al met een winstwaarschuwing. “Op de meeste punten zijn de gesprekken nog niet afgerond”, zei hij tegen de volle zaal. “Het is een complex gebied met heel veel beperkingen.” Daarmee doelt Glasbeek onder meer op veel wet- en regelgeving – onder meer rond Schiphol en rond Kasteel Endegeest – die sommige bebouwing onmogelijk of heel lastig maken. Daarnaast is de gemeente zelf geen grondeigenaar en moet er voor ontwikkelingen dus worden overlegd met onder meer de gemeente Leiden, provincie Zuid-Holland en ontwikkelaar Oudendal. De gebouwen van Rivierduinen zijn daarnaast onlangs verkocht aan een nog onbekende koper, wat voor de gemeente nog een nieuwe gesprekspartner betekent.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek

Desondanks werd tijdens de informatieavond (presentatie in pdf) al wel duidelijk in welke richting de gemeente nu werkt. Zo wordt er gedacht aan de sloop van de voormalige Julianaschool, het Poort- of Receptiegebouw en de parkeerplaats langs de Endegeesterstraatweg. Door die weg daarnaast te voorzien van een ‘zachte knip’ (bijvoorbeeld een slagboom waar alleen bestemmingsverkeer doorheen kan) wil Glasbeek de groene gebieden in Endegeest en Rhijngeest met elkaar verbinden. “Dat past bij de wens van de gemeenteraad om de groene structuren in het gebied te versterken.”

Hoogte van nieuwe gebouwen
Stedenbouwkundige Rob van der Velde (Atelier Dutch) ging concreter op de plannen in (presentatie in pdf). “We willen geen functies aan het gebied toevoegen die structureel zorgen voor extra verkeer”, lichtte hij toe. Hij liet verder onder meer zien dat de bebouwing uit het centrum van het gebied verplaatst wordt naar het zuiden, waar onder meer de Leo Kannerschool en meer kennisinstellingen moeten worden ontwikkeld. Ponycentrum Leeuwenhoek, dat in dat zuidelijke deel is gevestigd en met veel leden naar de informatiebijeenkomst kwam, hoeft zich echter geen zorgen te maken zei Glasbeek. “Ik heb geen aanleiding om te denken dat er iets gaat gebeuren met het ponycentrum.”

Andere zorgen waren er onder meer over de hoogte van nieuwe bebouwing – ‘maar we gaan niet hoger bouwen dan de huidige bebouwing’, aldus de wethouder – en over de toekomst van Kasteel Endegeest. “Om dat te behouden is een goede economische basis vereist, maar dat heeft wel tijd nodig”, aldus Glasbeek. Vooruitlopend daarop zijn er in de conceptplannen wel alvast twee fietspaden ingetekend, die het kasteel met de Endegeesterstraatweg en de Wassenaarseweg verbinden. Zo’n nieuw fietspad is ook bedacht over het Landje van Bremmer, als verbinding tussen Endegeest en de Vogelwijk.

Voor de zomer besluit
Ook aan het einde van de avond benadrukte Glasbeek nog maar eens dat het om ‘een tussenconclusie’ gaat en dat ‘het proces nog gaande is’. In april verwacht de wethouder een definitief concept van de gebiedsvisie aan de gemeenteraad te kunnen opsturen. Dat moet in de maanden daarna leiden tot een besluit waarmee een nieuw bestemmingsplan voor het gebied kan worden vastgesteld. Met alle eigenaren en wensen in het gebied zal dat een complex proces worden waar ook nog tijdsdruk op staat, aangezien een genomen voorbereidingsbesluit – dat de ontwikkelingen in het gebied voor een jaar heeft bevroren – begin van de zomer afloopt.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×