In een extra ingelaste besloten raadsvergadering stonden oppositie en coalitie donderdagavond lijnrecht tegenover elkaar. (Foto: IJsbrand Terpstra).

College Oegstgeest 'grijpt de macht' bij ontwikkeling Endegeest en Overgeest

In een ruim twee uur durende geheime raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Oegstgeest donderdagavond besloten om de ontwikkeling van de gebieden Endegeest en Overgeest voor een jaar te bevriezen. Dat is nodig om in alle rust aan een nieuw bestemmingsplan te kunnen werken. De volledige oppositie stemde tegen dat besluit, omdat die vreest dat het college zichzelf hiermee een vrijbrief geeft om het gebied naar eigen inzicht te ontwikkelen. “Het college heeft een geslaagde greep naar de macht gedaan”, aldus Lokaal Oegstgeest.

De ontwikkeling van de gebieden Endegeest en Overgeest – grofweg tussen de A44, Wassenaarseweg, Geversstraat en de Rhijnzichtweg, door sommigen ook wel ‘de parel van Oegstgeest genoemd’ – is een veelbesproken dossier in het dorp. Het gaat om de vraag op welke plekken er ruimte komt voor woningbouw, scholen en andere (nieuwe) functies. Recent besloot de gemeenteraad dat er zeer terughoudend met ontwikkelingen moet worden omgegaan en dat de huidige situatie leidend moet zijn bij eventuele veranderingen.

Uitbreiding van bevoegdheden college
Om deze wensen in rust uit te kunnen werken in een gebiedsvisie en nieuw bestemmingsplan, beiden nodig om toekomstige nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken, bestaat er de mogelijkheid tot een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Daarmee kan een gemeenteraad nieuwe ontwikkelingen in een gebied voor één jaar bevriezen, zodat er in de tussentijd niks gebeurt dat het nieuwe, nog goed te keuren, bestemmingsplan in de weg staat. Tot zo’n bevriezing is donderdagavond besloten, hetgeen ook betekent dat er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan moet liggen; een planning die het college in de toelichting op het voorstel ‘krap’ noemt.

In hetzelfde besluit heeft het college ook om een aantal uitzonderingen gevraagd. Het gaat daarbij om een nieuwe locatie voor de Leo Kannerschool op de plek van de Julianaschool en een gebouw voor een nog op te richten internationale school (IGBO). Om die projecten geen vertraging op te laten lopen, wil het college van b en w daarvoor via een omgevingsvergunning een uitzondering kunnen maken, zodat ze doorgang kunnen vinden ondanks het genomen voorbereidingsbesluit. Dat willen de bestuurders ook voor ‘ontwikkelingen die in overeenstemming zijn met een nog vast te stellen Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan’, zo staat in het besluit te lezen. Die uitbreiding van collegebevoegdheden stuitte de volledige oppositie tegen de borst.

‘Machtsgreep’
“Het College heeft zichzelf meer zeggenschap over het gebied gegeven”, omschrijft D66 het in een openbare stemverklaring. “Een machtsgreep van het college waarbij de raad zichzelf buiten spel heeft gezet”, noemt Lokaal Oegstgeest het. “Dit besluit staat haaks op hoe we tot nu toe aan de ontwikkelingen in dit gebied hebben gewerkt”, verklaart Hart voor Oegstgeest, doelend op de integrale aanpak van de twee gebieden. De raadsleden zijn bang dat de gemeenteraad omzeild zal worden bij belangrijke ontwikkelingen, terwijl ‘het signaal aan onze inwoners en de externe partners had moeten zijn dat we regie willen houden op de ontwikkelingen in dit gebied’, aldus D66.

De volledige oppositie stemde daarom tegen het voorstel. Dat deden ze niet omdat ze tegen het uitgangspunt van het besluit – rustig toewerken naar een nieuw bestemmingsplan – zijn. Op initiatief van Hart voor Oegstgeest schreven de drie oppositiepartijen namelijk aan een amendement om het besluit zo te formuleren dat hun vrees voor het overdragen van zeggenschap zou worden weggenomen. “Het was mogelijk geweest dit goed te regelen door het besluit anders te formuleren. Dit had gekund zonder daarmee de mogelijkheden voor gewenste nieuwe ontwikkelingen te blokkeren. Helaas heeft de raad niet zo besloten”, aldus D66.

‘Raad blijft in controle’
Vanuit de coalitiepartijen klinkt een heel ander geluid. “We willen het beste halen uit dit voor Oegstgeest waardevolle gebied. Het college heeft goed kennis genomen van wat de raad wel en niet wil in dit gebied en heeft nu enige flexibiliteit nodig om dit tot uitvoering te brengen”, zegt VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren. Coalitiepartner Progressief Oegstgeest laat weten er vanuit te gaan dat het college toekomstige ontwikkelingen ook in de nieuwe situatie altijd eerst aan de gemeenteraad zal moeten voorleggen.

Dat is ook hoe de officiële reactie van het college er uitziet. In een korte verklaring laat de gemeente weten dat het college zich committeert aan de belofte om binnen een jaar met een gebiedsvisie te komen. “Gedurende die periode blijft de raad volledig in controle.” Daarnaast wordt benadrukt dat met het genomen voorbereidingsbesluit potentieel ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan.

Niet verwacht
Het had er overigens alle schijn van dat dit besluit snel en met weinig tegenstand genomen moest worden. Om het voorstel te bekrachtigen werd kort geleden een extra gemeenteraadsvergadering ingelast en het voorgenomen besluit werd pas twee dagen van tevoren naar de raad gestuurd. In de agenda werd voor de besluitvorming een kwartier ingerekend. Maar dat werden ruim twee uur met twee schorsingen en drie rondes debat. Het resultaat: een klassieke coalitie-oppositie tegenstelling waarbij de besturende partijen als blok achter het voorstel van het college bleven staan.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×