(Foto's: Chris de Waard).

VVD kritisch over participatieproces verplaatsing woonunits naar Verdamstraat

“De VVD roept het college ter verantwoording!” Een persbericht van de Leidse VVD-fractie over de verplaatsing van de zestien tijdelijke woningen van de Sumatrastraat naar de Verdamstraat is door de liberalen alvast van een ronkende kop voorzien. “We maken ons zorgen over het gebrekkige participatieproces rond de verplaatsing van de woonunits”, zegt raadslid Maarten de Crom.

De afgelopen tijd is er veel onrust en boosheid ontstaan onder bewoners ten aanzien van de verplaatsing van de woonunits aan de Sumatrastraat, meest recent bij de bewoners van de Verdamstraat en omgeving. Voor eind maart 2020 moeten de woonunits die nu nog in de Sumatrastraat staan worden verplaatst naar een nieuwe locatie waar deze minimaal tien jaar moeten blijven staan. Dit vanwege nieuwbouwplannen in de Sumatrastraat. Buurtbewoners rondom de Verdamstraat voelen zich overvallen door het besluit dat zij voor kerst te horen kregen. “Van participatie en inspraak is eigenlijk geen sprake geweest”, zegt De Crom.

Chris de waard in gesprek met bewonersvertegenwoordigers Mieke Schaltman en Jochem van der Vorm over de verplaatsing van de woonunits naar hun straat.

De verplaatsing van de woonunits is formeel een collegebevoegdheid, maar vanwege de onrust die ontstond toen de woonunits volgens eerdere plannen tussen de Vijf Meilaan en de Valeriusstraat zouden worden geplaatst, vroeg de raad aan het college om betrokken te worden bij de uiteindelijke keuze. Een nieuwe plek moest bovendien bij voorkeur in een sociaal sterke wijk gevonden worden. Het college denkt met de locatie in de Professoren- en Burgemeesterswijk aan die wens van de raad voldaan te hebben.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Maarten de Crom

“Maar het doordrukken van besluiten is nooit goed voor het draagvlak onder bewoners”, vindt de Crom. “Zeker bij besluiten die invloed hebben op de directe leefomgeving van bewoners in onze stad. Het college schermt met tijdsdruk, maar feit is dat het stadsbestuur al jarenlang wist dat de woonunits verplaatst moesten gaan worden. Waarom is pas afgelopen jaar begonnen met het aanwijzen van een nieuwe locatie, terwijl een dergelijk verplaatsingsbesluit tijd en draagvlak vraagt.”

Op twee informatieavonden in de wijk, een bij het Bonaventura College en een tweede bij hockeyclub Roomburg, kwamen burgemeester Lenferink en wethouder Damen de verplaatsingsbesluit toelichten.

De Crom spreekt van een ‘overvaltactiek’ van het stadsbestuur die ‘begrijpelijkerwijs bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat is geschoten’. De VVD wil nu van het college een feitenrelaas om meer inzicht te krijgen in het verloop van het proces. Ook hoopt De Crom dat het college iets gaat doen met de zorgen, kritiek en suggesties die buurtbewoners hebben geuit tijdens twee informatiebijeenkomsten.

Leiden Maatschappij Politiek Containerwoningen Ons Doel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×