Op het veldje tussen de Verdamstraat en de Burggravenlaan wonen poer 25 september zestien nieuwe buurtbewoners. (Foto: Chris de Waard).

Nieuwe vertraging verplaatsing woonunits maakt vijf weken opslag op Wernink-terrein noodzakelijk

De verplaatsing van de zestien woonunits van de Sumatrastraat naar een grasveldje bij de Verdamstraat in de Professoren- en Burgemeesterswijk loopt opnieuw vertraging op. Bewoners zijn naar de Raad van State gestapt en vragen om de plaatsing van de wooncontainers tegen te houden. Naar verwachting doet de bestuursrechter volgende week uitspraak. Ook de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals water, riool en elektra duurt langer dan gepland, waardoor de units pas per 25 september bewoonbaar zijn.

Woonunits tijdelijk opgeslagen
In de planning van de gemeente wordt de grond voor de bouwvakvakantie bouwrijp gemaakt. De plaatsing van de units vindt dan erna plaats. Dat is later dan gepland en ook te laat voor Woonstichting Ons Doel die op de huidige locatie aan de Sumatrastraat een appartementencomplex met 82 woningen gaat bouwen. Om te voorkomen dat de gemeente vertragingskosten moet betalen aan Ons Doel, worden de woningen van 10 juli tot en met 17 augustus opgeslagen op Wernink-terrein. Bijkomend voordeel daarvan is volgens wethouder Damen dat de fundering en de bestaande staalconstructie van de huidige locatie aan de Sumatrastraat kunnen worden hergebruikt.

Extra transport kost 34.000 euro
Wel zijn er extra transportkosten omdat de zestien units twee keer verplaatst worden. Dat kost 34.000 euro meer. Die kosten kunnen alleen worden voorkomen door de woonunits op te slaan op het veld bij de Verdamstraat. Naast de plek waar ze later echt worden neergezet. Dat wil de gemeente de omwonenden niet aandoen. Die kunnen het grasveld dan helemaal niet meer gebruiken en bovendien ontstaat er dan ernstige schade aan het speelveld doordat de ondergrond erg slap is.

Deel huidige bewoners tijdelijk huisvesten
De huidige bewoners verhuizen niet mee van de Sumatrastraat naar de nieuwe plek. Dat was volgens Damen al eerder afgesproken. Ons Doel heeft per 1 juli de huur opgezegd aan alle bewoners. De vier directe huurders van Ons Doel krijgen van de corporatie vervangende huisvesting. Van de twaalf cliënten van De Binnenvest zijn er drie recent uitgestroomd en nog eens vier bewoners stromen naar verwachting voor 1 juli uit. Voor de vijf resterende bewoners wordt samen met de gemeente en Ons Doel nog naar tijdelijke huisvesting gezocht. Eerder zei Damen nog dat uitstel geen optie was (linkje), omdat tijdelijke huisvesting regelen voor de zittende bewoners een kostbare zaak is.

Minimaal 178.000 euro extra kosten
De vertraging van de verplaatsing van de zestien woonunits kost de gemeente uiteindelijk fors meer geld. Ambtenaren staken eerder al voor 135.000 euro aan extra uren in het project, inmiddels is dat bedrag opgelopen tot 144.000 euro. Daar komt nog 34.000 euro aan extra transportkosten bij plus de nog onbekende kosten in verband met de aangespannen juridische procedure.

Inrichting overgebleven deel grasveld pas volgend jaar
In de aanloop naar de komende plaatsing van de woonunits bij de Verdamstraat heeft de gemeente twee keer om tafel gezeten met een klankbordgroep met daarin omwonenden. Doel was om te beslissen hoe het overgebleven deel van het grasveld eruit gaat zien. De klankbordgroep wil echter niet beslissen over die herinrichting waarbij de gemeente twee opties presenteerde: een ontwerp waarbij de nadruk op sport komt te liggen of een model waarbij wordt uitgegaan van open bos. De gemeente gaat er daarom nu vanuit dat die inrichting pas in het voorjaar van 2021 wordt aangepakt.

Leiden Politiek Containerwoningen Ons Doel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×