(Foto: Chris de Waard).

Omwonenden Verdamstraat halen bakzeil in kort geding om woonunits

De Bewonersgroep Verdamstraat-Kernstraat-Burggravenlaan is door de voorzieningenrechter op alle punten in het ongelijk gesteld in de zaak die ze hadden aangespannen tegen de gemeente Leiden. De omwonenden van een grasveldje waar de gemeente na de zomer zestien woonunits wil neerzetten die nu nog op een voormalig schoolplein in de Sumatrastraat staan, wilden dat de rechter de plaatsing zou verbieden. Ook eisten ze een verbod op de kap van bomen. Die is nodig om de units te plaatsen.

De gemeente was van plan om de locatie al voor de bouwvakvakantie bouwrijp te maken, zodat de units direct daarna geplaatst zouden kunnen worden. Bij nader inzien heeft de gemeente toch besloten om het oordeel van de rechter af te wachten, zo laat wethouder Marleen Damen in een brief aan de gemeenteraad weten. Nu de gemeente in het gelijk is gesteld, starten de werkzaamheden alsnog en worden de bomen gekapt.

Woonunits 21 september geplaatst
De plaatsing van de woonunits laat nog wel enige tijd op zich wachten. Morgen is er een zitting van de regionale bezwarencommissie over de ingediende klachten van omwonenden en de uitspraak daarvan duurt al gauw zes tot acht weken. Het college verwacht daarom pas eind oktober een besluit te kunnen nemen over dat advies.

De woningen worden vanaf aanstaande maandag gedemonteerd en overgebracht naar een opslaglocatie op het Werninkterrein. Daar blijven ze staan tot 21 september. Dan worden ze op hun nieuwe plek gezet. Eerder was het de bedoeling dat de woningen al op 10 juli zouden worden opgeslagen en volgende week op het veldje in de Professorenwijk zouden worden geplaatst. Nu worden volgende week alleen de funderingen van de Sumatrastraat overgebracht naar de nieuwe plek. Een week later gaan twee bomen aan de Fruinlaan tegen de vlakte om ruimte te maken voor een aan te leggen toegangsweg.

De extra kosten voor de gemeente lopen ondertussen op tot circa twee ton voor extra uren van ambtenaren, opslag- en transportkosten en juridische procedures.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Containerwoningen Ons Doel


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×