(Foto: Chris de Waard).

Bewoning woonunits Verdamstraat pas in november

De zestien tijdelijke woonunits die eind vorige maand zijn neergezet op een deel van het veldje bij de Verdamstraat in Leiden blijven nog even leegstaan. Verschillende omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van de woonunits voor ex-daklozen. De Regionale Bezwaren Commissie heeft na een digitale zitting over de bezwaren, de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld. Omdat tegen die uitspraak nog bezwaar gemaakt kan worden, heeft de gemeente besloten om die periode te eerbiedigen.

De bezwaren waren gericht tegen de afgifte van de omgevingsvergunning voor plaatsing van de woonunits en tegen de kapvergunning voor twee berken. Die kap was nodig om het terrein te ontsluiten en heeft al plaatsgevonden. De bouwstop die via een kort geding was aangevraagd, werd eerder door de rechter ook niet gehonoreerd. Daardoor is de inrichting van het terrein de afgelopen tijd doorgegaan en de woningen zijn eind september op hun plek gezet.

De resterende werkzaamheden hebben vertraging opgelopen en zijn ook later begonnen omdat wethouder Damen de uitspraak van de voorzieningenrechter wilde afwachten. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. De woningen zullen daarom pas op 6 november betrokken kunnen worden. Tot die tijd wordt de laatste hand gelegd aan het leggen van de kabels en leidingen voor de huisaansluitingen.

Met omwonenden, Ons Doel en stichting de Binnenvest wordt binnen een klankbordgroep nog gesproken over de inrichting van het speelveld en het terrein rondom de woonunits. Volgens Damen is er in grote lijnen overeenstemming. De plannen worden nu nader uitgewerkt en zijn naar verwachting voor de kerstperiode klaar voor aanbesteding. Ook wordt er nog gewerkt aan eenĀ convenant waarin afspraken worden vastgelegd tussen de buurt, Ons Doel, De Binnenvest en de gemeente om het samenleven in de wijk met de bewoners van de tijdelijke woonunits goed te laten verlopen.

Leiden Maatschappij Containerwoningen Ons Doel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×