(Beeld: College Tour Merenwijk).

College Tour Merenwijk over de laatste levensfase en elektrisch vliegen

Zondag 9 februari is er weer een editie van de talkshow ‘College Tour’ in de BplusC Bibliotheek in de Merenwijk. Twee Merenwijkers, Dorothea Touwen en Alte de Boer, zijn te gast om over maatschappelijke onderwerpen te praten die binnen hun expertise vallen.

Levenseinde
Dorothea Touwen houdt zich als docent en onderzoeker Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg bij het LUMC vooral bezig met dilemma’s in de laatste levensfase van patiënten. Ze zal bij de College Tour in gesprek gaan over welke keuzes een patiënt vooraf kan maken met betrekking tot het levenseinde. Wat zijn de dilemma’s en hoe kunnen familie en zorgverleners daarmee omgaan?

e-vliegen
Alte de Boer is ingenieur bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum waar hij werkt aan de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen. Hij vertelt over de haalbaarheid van elektrisch vliegen en of dat het beste met accu’s, zonnepanelen of waterstof zou kunnen.

De twee wijkbewoners worden eerst uitgebreid geïnterviewd en daarna heeft het publiek gelegenheid om vragen te stellen. De College Tour begint 15.00 uur, met inloop vanaf 14.45 uur in bibliotheek aan de Rosmolen 4. De toegang is gratis, met de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te betalen.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×