(Foto: Leo Kannerschool Leiderdorp).

Scholen Leo Kanner Onderwijsgroep twee dagen gesloten

Ook het speciaal onderwijs in onze regio doet mee aan de landelijke onderwijsstaking vandaag en morgen. Op 30 en 31 januari zijn alle zes de locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) gesloten. Een deel van de medewerkers is die dagen actief tijdens twee interne studiedagen die door de organisatie zijn georganiseerd. Daarnaast doet een deel van de medewerkers mee aan de staking.

Het is voor het eerst dat alle zes de schoollocaties van de LKO hun deuren sluiten tijdens een landelijke staking. “We willen als bestuur en medewerkers gezamenlijk het signaal afgeven dat er echt structureel meer geld nodig is om goed onderwijs te kunnen garanderen”, zegt Rien Timmer, bestuursvoorzitter van de LKO. “De nieuwe CAO is een eerste stap in de goede richting, maar lost niet de groeiende problemen op. Er is echt structureel meer geld maar bijvoorbeeld ook meer beleidsvrijheid voor scholen nodig”.

De interne studiedagen zijn onder meer bedoeld om samen manieren te bedenken waarop de problemen binnen het onderwijs het hoofd geboden kunnen worden. De LKO biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) aan kinderen met extra onderwijs-ondersteuningsbehoeften.

Op de locaties zijn de gevolgen van de crisis in het onderwijs steeds meer merkbaar. Vacatures raken steeds moeilijke vervuld, en enkele vacature staat al langer dan een jaar open. Daarnaast zijn er geluiden dat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften door de problemen in het onderwijs onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen binnen het regulier onderwijs.

Vandaag vullen de teams van de LKO-locaties zelf een programma in. Op 31 januari organiseert het bestuur van de LKO een stichtingsbrede bijeenkomst voor alle medewerkers in het Kijkhuis in het centrum van Leiden. Daar zal onder meer de film ‘Hors normes’ worden vertoond, over een Parijse hulporganisatie voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook een deel van de leerlingen van de LKO hebben extra ondersteuning nodig vanwege hun ASS-achtergrond.

De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt met ongeveer 270 medewerkers speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan ruim 1050 leerlingen op locaties in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoetermeer.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×