Wethouder Marcel Cramwinckel. (Archieffoto: Lieuwe van Slooten)

Gemeentebestuur Voorschoten wil meer dan afgesproken 25 procent sociale woningbouw

In Voorschoten wordt hard gewerkt aan het bouwen van nieuwe woningen. Recent is er groen licht gekomen voor het starten van drie grote woningbouwprojecten. De doelstelling van het gemeentebestuur is om gemiddeld 25 procent sociale woningbouw te realiseren. Nu is dat nog 21,7 procent, maar als het aan wethouder Marcel Cramwinckel ligt gaat dat getal omhoog: “De behoefte aan sociale woningbouw is groter dan toen we het coalitieakkoord sloten. Ik wil er dus een tandje bij zetten”, zegt Cramwinckel.

In 2021 gaat de schop de grond in op onder meer drie plekken in Voorschoten. Zo komen er op het Intratuinterrein aan de Leidseweg naar schatting 131 woningen bij. Daarvan is 25 procent sociale huur. Bij het project Starrenburg III gaat het om zo’n 250 woningen (15 procent sociale huur en 15 procent sociale koop) en op het Segaar Arsenaal terrein komen ook nog zo’n 90 woningen (25 procent sociale huur). “Met name bij Starrenburg III verwacht ik meer woningen, maar de onderhandelingen zijn nog gaande”, zegt Cramwinckel.

Te weinig sociaal
Vanuit met name de linkse partijen klinkt kritiek dat er bij deze projecten juist te weinig sociaal gebouwd werd. Zo diendenĀ  de SP, de PvdA en Voorschoten Lokaal afgelopen zomer nog een motie in over het project Starrenburg III waarin ze opriepen te streven naar de 25 procent die in het coalitieakkoord staat. “Er is al een tekort aan sociale huurwoningen en Starrenburg III is een van de grootste nieuwbouwprojecten in de komende jaren”, zei PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf toen.

Nu wil wethouder Cramwinckel juist over de 25 procent heen en zelfs richting de 30. “Zo wil ik met name de jonge inwoners met een smalle beurs tegemoet komen”, zegt de wethouder. Of het ook daadwerkelijk gaat lukken meer sociale woningbouw te realiseren is nog niet zeker. “Dat hangt af van de onderhandelingen met de projectontwikkelaars. We willen naast sociaal ook natuurinclusief bouwen. We hebben veel wensen. Zo moet er ook geparkeerd kunnen worden bijvoorbeeld”, aldus Cramwinckel.

IJsbaan
In de zoektocht naar ruimte om woningen te bouwen denkt de fractie van ONS Voorschoten graag mee. Zo stelden zij onlangs voor om woningen te bouwen op het IJsbaanterrein. “De coalitie en het college geven aan dat groen, groen moet blijven, maar Voorschotenaren de kans bieden in eigen dorp te blijven wonen is net zo belangrijk”, zegt raadslid van de partij Glenn Zeelt. Wethouder Cramwinckel ziet echter niks in het idee van ONS. “Dat gaat ten koste van een mooi stuk groen en dan kunnen we niet meer schaatsen. Bovendien is het nu belangrijk dat we onze energie zetten op de huidige projecten en niet steeds met iets nieuws komen.”


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met wethouder Marcel Cramwinckel

Nieuws Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×