(Impressie: RED Company).

Aanpassingen Willem de Zwijgerlaan eerder nodig door geplande woontorens

Uit een verkeersonderzoek dat de afgelopen tijd is uitgevoerd om erachter te komen wat de effecten zijn van de 580 geplande woningen in het project LEAD blijkt dat er geen onacceptabele hoeveelheid auto’s door de naastgelegen wijk zal rijden in de toekomst. Wel zijn er aanpassingen nodig aan de Willem de Zwijgerlaan, om te voorkomen dat er op langere termijn een file ontstaat van auto’s die willen afslaan naar de Pasteurstraat.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden op verzoek van de Leidse gemeenteraad uitgevoerd. In aanloop daar naartoe uitten bewoners van de wijk Nieuw Leyden herhaaldelijk hun zorgen over de veiligheid in hun wijk wanneer er dagelijks een veelvoud aan auto’s doorheen zou gaan rijden. De gemeenteraad vroeg daarom ook om een aantal alternatieve oplossingen om de toenemende verkeersstromen goed af te kunnen handelen.


Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker

Die alternatieve oplossingen zijn er niet, blijkt uit de resultaten van het onderzoek (pdf). “De verkeersafwikkeling van en naar LEAD via de bestaande wegenstructuur (Schapenwei en Pasteurstraat) is de meest geschikte ontsluitingsroute”, is één van de conclusies. “De andere varianten hebben belangrijke nadelen, zijn niet haalbaar, hebben knelpunten of zijn niet effectief.” Verder wordt geconcludeerd dat ‘de hoeveelheid verkeer in de nieuwe situatie bij het wegtype van de Schapenwei en Pasteurstraat past’ en dus ‘verkeerskundig acceptabel is’.

Verlenging uitvoegstrook
Toch is voor de geplande 580 woningen wel een aanpassing nodig aan de inrichting van de weg. De gemeente verwacht een overbelasting op de uitvoegstrook van de Willem de Zwijgerlaan (komende vanaf Leiderdorp) linksaf naar de Pasteurstraat. “Deze overbelasting heeft zonder ingrepen belangrijke gevolgen voor zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid”, concludeert het onderzoek. Er werd voor de toekomst sowieso al rekening gehouden met het ontstaan van een knelpunt op die plek, maar ‘de komst van LEAD zorgt voor een verdere vergroting daarvan’.


IJsbrand Terpstra in gesprek met bewoonster Miranda van Eck over verkeer in Nieuw Leyden

Als oplossing daar voor dat knelpunt wordt gekeken naar het verlengen van de uitvoegstrook richting de Pasteurstraat, waar ook al voldoende ruimte voor is gevonden. Door de aanpassingen in het kader van de Leidse Ring Noord – waar de Willem de Zwijgerlaan een onderdeel van is – kunnen de verkeerslichten op het kruispunt in de toekomst daarnaast ook beter worden geregeld, wat zal bijdragen aan betere verkeersdoorstroming.

Fietsen
Het onderzoek concludeert ook dat er gekeken moet worden naar de fietspaden rondom de geplande wooncomplexen, waarbij vooral het fietspad langs de Pasteurstraat onderwerp van gesprek zal zijn. “Het structureel tegen de richting inrijden door fietsers op het fietspad op de Pasteurstraat is een ongewenste situatie, die beter vormgegeven moet worden.”

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) gaat de ontwikkelaar van LEAD benaderen voor een financiële bijdrage in de kosten van de maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van dit onderzoek.

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×