De Leidse gemeenteraad vergadert tijdens de verbouwing van het stadhuis bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Gemeenteraad houdt optie van uitstel nieuwe ijshal de Vliet open

De Leidse gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met een voorstel om het combibad en de nieuwe ijshal langs de Vliet op een nieuwe manier aan te besteden. Door het project in delen op te knippen, zelf de regie te nemen en meer risico bij de gemeente te leggen, hoopt wethouder Paul Dirkse (Sport) na een eerdere mislukking nu wel een aannemer te vinden. Als die meer geld vraagt voor de twee voorzieningen dan er budget beschikbaar is, kan de gemeenteraad door een ingebouwde ‘faseringsoptie’ alsnog beslissen om de bouw van de ijshal uit te stellen.

Nadat afgelopen zomer bleek dat de aanbesteding van combibad en ijshal zou mislukken, heeft de gemeente Leiden onderzoek laten doen naar de reden daarvan. Daaruit bleek dat marktpartijen het project te risicovol vonden. Vooral door onderhoudseisen op de lange termijn en te weinig ruimte in de planning. “Een externe commissie concludeerde dat het probleem aan de ijshal-kant zit”, legt wethouder Dirkse uit. Daarom heeft hij de afgelopen tijd gewerkt aan een plan met een faseringsoptie, waarin de ijshal uiteindelijk toch nog vooruitgeschoven kan worden. Dat heeft niet zijn voorkeur – ‘mijn opdracht is om beide voorzieningen te realiseren’ – maar is wel noodzakelijk om het project interessant te maken voor een aannemer en de gemeenteraad voldoende mogelijkheid te geven om goed geïnformeerd besluiten te nemen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Paul Dirkse (Sport).

Risico bij gemeente
De komende maanden gaat de gemeente met een eigen ontwerp op zoek naar een geschikte aannemer. Anders dan bij de eerste aanbestedingspoging houdt de gemeente nu de regie in eigen handen en wordt het project in meerdere fases uitgevoerd, waarbij de ontwerpfase inmiddels door de gemeente zelf in gang is gezet. “De aanbestedingsuitvraag ziet er niet anders uit qua wat we willen bouwen – de specificaties blijven hetzelfde – maar wel in hoeveel verantwoordelijkheid een bouwer neemt. Dat risico halen we nu wat meer naar ons toe”, aldus Dirkse.

Maar tegen welke prijs?
Grote onbekende factor is nog tegen welk budget een aannemer de voorzieningen zou kunnen bouwen. Maar dat er door Dirkse rekening wordt gehouden met uitstel van de ijshal vanwege overschrijding van het budget, zegt wel genoeg. “Uiteindelijk gaan de aannemers er zelf over welke prijs ze neerleggen, daar heb ik helaas geen invloed op”, weet ook de wethouder, die verder niet in wil gaan op het beschikbare budget. “Ik ga aannemers niet wijzer maken dan ze al zijn. Dat is het belang dat ik richting de Leidenaar moet verdedigen, want het gaat wel om belastinggeld.” Vooralsnog is er voor de drie grote sportvoorzieningen, waarvan vervanging van de ijshal de derde is, inmiddels bijna zestig miljoen euro gereserveerd.

Na de zomer beslissing
De gemeenteraad beslist naar verwachting na komende zomer of het zwembad en de ijshal samen kunnen worden gebouwd. Daarbij zal worden gekeken welke aannemers zich hebben gemeld en tegen welke prijs zij de voorzieningen willen bouwen. De gemeenteraad krijgt dan twee kostenoverzichten om uit te kiezen: één voor alleen het zwembad en de horeca en één met daarbij ook nog de ijshal. Als er niet voldoende budget is voor de bouw van beide complexen heeft de gemeenteraad dan nog de optie dat ‘eerst het zwembad en de horeca worden gebouwd, om pas over enkele jaren, indien er alsnog voldoende budget beschikbaar komt, ook de ijshal te bouwen’, valt te lezen in het raadsbesluit.

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×