Impressie van het combigebouw met ijshal en binnenbad waarvan de aanbesteding is mislukt. Geen enkele marktpartij heeft ingeschreven.

Aanbesteding combi zwembad en ijshal mislukt

De gemeente Leiden heeft de Europese aanbesteding voor het nieuwe binnenbad van zwembad De Vliet en de nieuwe ijshal voortijdig stopgezet. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders vandaag aan de Leidse gemeenteraad. De reden is even opvallend als zorgwekkend: Er zijn geen inschrijvingen ontvangen.

Reanne van Kleef in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over de mislukte aanbesteding.

De aanbesteding voor een geïntegreerd contract voor ontwerp, bouw, onderhoud en energietransitie ging eind januari van start. Tijdens de voorselectie hebben twee consortia van marktpartijen zich gemeld. Allebei trokken ze zich onlangs terug.  De eerste vanwege een gebrek aan capaciteit, de tweede liet na een teken- en rekenronde weten geen passend aanbod te kunnen doen voor de uitvraag die Leiden voor 27 miljoen in de markt had gezet. Belangrijkste oorzaken zijn erin geleden dat in deze geïntegreerde aanbestedingsvorm de risico’s voor onderhoud en energie die gedurende twintig jaar in zijn geheel bij de markt zouden komen te liggen te groot worden bevonden.

Een eerste analyse wijst volgens het college uit dat in de huidige bouwmarkt aannemers voor de bouw van een dergelijk groot en complex werk niet geïnteresseerd zijn in een aanbesteding op basis van een geïntegreerd contract. “De aannemers beoordelen deze contractvorm voor hen als te risicovol ten opzichte van het te behalen rendement. Daarnaast zitten veel marktpartijen aan de maximale capaciteit, waardoor ze zeer selectief zijn in het inschrijven op nieuwe aanbestedingen,” zo staat in de brief aan de raad.

Het college gaat nu bekijken hoe het project in de huidige bouwmarkt opnieuw kan worden aanbesteed. Zodra die verkenning is afgerond, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Ook wordt dan aangegeven welke consequenties een nieuwe aanbesteding zal hebben voor onder andere de contractvorm, de doorlooptijd en eventueel overige projectkaders.

Advertentie

Leiden Politiek Sport


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×