Wethouder Joosten kijkt toe tijdens de presentatie van de ideeën aan omwonenden. (Foto's: Chris de Waard).

Leiderdorp werkt aan hoogbouwplan voor locatie oude gemeentehuis

Wat mag er komen op de plek naast Winkelhof waar tot 2012 het gemeentehuis van Leiderdorp stond. Die vraag lag gisteravond voor tijdens een ingelaste bijeenkomst in het huidige gemeentehuis. In een flink gevulde raadzaal werden de eerste uitkomsten gepresenteerd van een studie naar de mogelijkheden. Twee zaken zijn daarbij wel duidelijk. Op de plek komen geen winkels, maar voorzieningen en woningen en er komt een ‘hoogteaccent’. Dat is een eufemisme voor een woontoren van zo’n veertien verdiepingen.

Chris de Waard was bij de informatieavond en sprak na afloop met enkele omwonenden en politici over de plannen.

Statendaalderplein
Er wordt door Leiderdorpse ambtenaren al zo’n vijftien jaar gewerkt aan het centrum van het dorp. Daaronder vallen niet alleen Santhorst en bijvoorbeeld de Sterrentuin, maar ook het gebied rond Winkelhof met wat nu het centrumplein wordt genoemd. Ook voor dat Statendaalderplein zoals de officiële naam is van het plein naast het winkelcentrum werden gisteravond plannen gepresenteerd voor een upgrade. In afwachting van allerlei plannen voor het gebied heeft de gemeente de afgelopen jaren niet veel aan het plein gedaan, maar nu wordt er niet langer gewacht op realisatie van de nieuwbouw. Het plein wordt groener, de trappartij wordt aangepast en ook voor de fietsen komen er betere stallingsmogelijkheden.

Woningen in plaats van uitbreiding Winkelhof
De afgelopen jaren zijn er veel ideeën geweest voor de plek van het oude gemeentehuis. Lang werd gedacht aan uitbreiding van Winkelhof met eigenaar Wereldhave als belangrijke partner. Inmiddels is uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel niet meer in beeld en zijn ook plannen voor een megabioscoop met 950 zitplaatsen van de baan. Dat werd wel wat erg heftig voor Leiderdorp gevonden.

Een woonbestemming nu eigenlijk de enige logische invulling voor de locatie aan de Engelendaal. Woningen voor senioren bijvoorbeeld. Daar leent de plek zich prima voor. Ook een woonzorgcentrum zou prima kunnen. Direct naast bestaande voorzieningen en nieuwe dienstverlening die in de vier meter hoge plint van de nieuwbouw een plek zou kunnen krijgen. Daar komen alleen bedrijven die complementair zijn aan het aanbod in Winkelhof. Met seniorenwoningen op de plek naast het winkelcentrum hoopt de gemeente ook de doorstroming een boost te geven, zodat elders woningen vrij komen voor bijvoorbeeld jongeren en starters.

Parkeren woontoren ontsloten via Karolusgulden
Volgens stedenbouwkundige Dirk Verhagen van het Rotterdamse Urban Synergy leent de vroegere plek van het gemeentehuis zich goed voor hoogbouw. De locatie ligt precies op de kruising van twee assen met hoogbouw. De Engelendaal en de Laan van Berendrecht. Voor de nieuwbouw wordt gedacht aan een plint van vier meter hoog met daarin voorzieningen en eronder een half verdiepte parkeergarage. De woontoren op de plint zou veertien verdiepingen kunnen gaan tellen, maar misschien ook nog wel iets meer. Dat laatste wil in elk geval Wereldhave, zo hield de gemeente de aanwezigen voor. De toren komt aan de zijde van de dertig meter hoge Statenhof. Aan de kant van de grondgebonden woningen van de Karolusgulden zou de hoogte dan beperkt worden tot negen meter.

Bewoners Karolusgulden boos
Dat de nieuwbouw naast hun huizen niet al te hoog wordt is voor de bewoners van de Karolusgulden niet meer dan een doekje voor het bloeden. In de plannen wordt de parkeergarage van het nieuw te bouwen complex ontsloten via hun woonstraat. “Verkeerskundig kan dat”,  zei de ambtenaar van de gemeente. “Niet”, vulde bewoner Koster aan.

Een deel van de straat gaat ook tegen een stuk blinde muur van de parkeergarage aankijken als de plannen ongewijzigd doorgaan.

Uitbreiden bestaande garage te duur
GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhout opperde om de bestaande Winkelhof parkeergarage uit te breiden. “Dan hoeft er ook geen ontsluiting via de woonwijk te komen en ben je meteen dat gekke hoogteverschil kwijt. Een mooie kans om enkele historische vergissingen te herstellen.” Een goed idee, zo vond ook de gemeente, maar vrijwel zeker niet haalbaar vanwege de veel hogere kosten.

Verkoop ontwikkellocatie door Wereldhave ligt voor de hand
De kans lijkt klein dat de plannen, als ze eenmaal klaar zijn, gerealiseerd gaan worden door Wereldhave. Die richt zich als vastgoedinvesteerder per slot van rekening vooral op winkelcentra en een woontoren past niet goed in de portefeuille van de investeringsmaatschappij. “Daarom is het belangrijk dat we nu aangeven wat er op deze plek kan”, zegt wethouder Joosten. “Als een ontwikkelaar goed in beeld heeft wat hij mag bouwen, dan heeft Wereldhave ook iets te verkopen.”

Vervolg voor de zomer in Politiek Forum
Het vervolg van het proces vindt nog voor de zomer plaats in het Politiek Forum. Dan buigen de raadsleden zich over de uitgangspunten en weet wethouder Willem Joosten waarmee hij verder kan. Tegen het einde van het jaar hoopt het college dan met meer uitgewerkte voorstellen te kunnen komen. Dan wordt ook duidelijk hoeveel appartementen er precies komen, hoe hoog het gebouw gaat worden en hoe zit precies zit met de wind en de schaduwwerking. “Er moet straks in elk geval iets te kiezen zijn”, zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp. Dus geen plan waar we als raad alleen ja of nee tegen kunnen zeggen.”

Leiderdorp Politiek Statendaalderplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×