Burgemeester Henri Lenferink is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. (Foto: Chris de Waard).

Lenferink: "Verspreiding coronavirus past bij genomen maatregelen"

In de regio Hollands Midden zijn er tot en met afgelopen maandag 47 personen positief getest op COVID-19. In het merendeel van de gevallen lag de bron in het buitenland of bij besmette gezinsleden. “De afgelopen dagen zijn er dagelijks drie tot vijf personen met een positieve testuitslag bij gekomen. Er is geen sprake van een exponentiële stijging, die verwacht mag worden bij vrije circulatie, maar van een lineaire verspreiding, die past bij de eerste effecten van de maatregelen van de afgelopen weken”, schrijft de Leidse burgemeester Lenferink in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan de raadsleden van de gemeenten die onder de veiligheidsregio vallen.

Nog geen crisisplan
Activeren van het crisisplan is volgens Lenferink nog niet nodig, omdat er momenteel slechts enkele patiënten met het COVID-19 in de drie ziekenhuizen zijn opgenomen. “Wel hebben de ziekenhuizen maatregelen genomen om zich voor te bereiden op de situatie dat meerdere personeelsleden zich ziek melden en er meer patiënten komen. Polikliniekafspraken zijn afgezegd en een deel van de operaties is uitgesteld.” De verwachting is dat de ziekenhuizen de komende dagen net uitkomen met de persoonlijke beschermingsmiddelen, ook door onderlinge uitwisseling. Daarna moet landelijke distributie soelaas gaan bieden.

Over de mededeling die premier Rutte afgelopen maandag deed over het meest wenselijke en reële scenario waarbij wordt uitgegaan van een geleidelijke, gecontroleerde verspreiding van het virus in de Nederlandse samenleving, schrijft Lenferink: “Door dit geleidelijk en gecontroleerd te doen voorkomen we enerzijds een piek in de belasting van het zorgsysteem en zorgen we anderzijds voor een geleidelijke toename van de immuniteit in de bevolking, waardoor de meest kwetsbare personen worden beschermd tegen het virus.”

Om die reden zijn veel van de huidige maatregelen gericht op het voorkomen van besmettingen en het screenen en testen van kwetsbare personen. Het is daarnaast de reden dat Nederland niet geheel op slot wordt gedaan, zodat ‘groepsimmuniteit’ kan ontstaan. De strategie voor de komende periode is er dan ook niet op gericht om iedere mogelijke besmetting te voorkomen, maar om de besmettingen te reguleren en met name onder het gezondere deel van de bevolking te laten plaatsvinden.

Lenferink: “Daarom zijn ook niet alle mogelijke maatregelen in het kader van een complete ‘lock-down’ genomen. Ook zijn organisaties en gemeenten niet opgeroepen om verdergaande maatregelen te nemen dan de regering adviseert. We hebben een groot belang bij de continuïteit van de samenleving. Deze strategie is ook de basis geweest voor de implementatie van de maatregelen in onze regio.”

Leiden Maatschappij Regio Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×