Het provinciebestuur stelt 332.000 euro beschikbaar voor noodhulp aan lokale media in Zuid-Holland. (Foto: Chris de Waard).

Ook provincie schiet lokale media te hulp

De 332.000 euro die de provincie Zuid-Holland in een provinciaal mediafonds wilde steken, wordt in verband met de coronacrisis aangewend om lokale media financieel te ondersteunen. Verschillende mediabedrijven hebben liquiditeitsproblemen vanwege sterk teruggelopen advertentie-inkomsten. Het provinciebestuur heeft aan Provinciale Staten gevraagd om het budget hiervoor inzetbaar te maken. De uitwerking volgt dan de komende periode. Het college van gedeputeerde staten hoopt de regeling vervolgens deze zomer open te stellen.

Brancheorganisaties in de media hebben de noodklok geluid bij minister Slob van OCW die onlangs elf miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor lokale mediabedrijven in Nederland. Met name lokale kranten en omroepen hebben het zwaar. Drie lokale kranten in Zuid-Holland hebben de provincie verzocht om acute steun voor de komende periode.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×