Golfbaan het Wedde is sinds vandaag weer open. (Foto: Pim van Hal).

Heropening Voorschotense instellingen niet overhaast

Het zwembad, de bibliotheek en de kinderboerderij in Voorschoten gaan behoedzaam om met de versoepelde coronamaatregelen. De drie instellingen mogen onder voorwaarden weer open, maar wachten daar nog mee en leggen zichzelf voorlopig nog extra beperkingen op. Dat vertelt de Voorschotense locoburgemeester Paul de Bruijn aan Sleutelstad. Hij is het er van harte mee eens: “Better safe than sorry.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Paul de Bruijn uit Voorschoten over de heropening van verschillende instellingen in het dorp.

Zwembad het Wedde
Bij zwembad het Wedde wordt de heropening voorbereid door maatregelen te nemen die er straks voor moeten zorgen dat bezoekersstromen niet voor problemen gaan zorgen bij het afstand houden. Er wordt gewerkt aan de hand van een protocol dat door de Koninklijke Nederlandse Zwembond is opgesteld. Ondertussen wordt ook het zwemwater weer op temperatuur gebracht. Dat duurt even, want normaal gaat het opwarmen met een graad per dag, zo vertelde Pim van Hal van Sportfondsen Voorschoten vorige week al in Nieuws071 op Sleutelstad Radio. “Je kunt niet zomaar de temperatuur op maximaal zetten om dat proces te versnellen”,  weet wethouder De Bruijn. “Dan knallen de tegeltjes van de wanden.”  Wanneer het zwembad precies open gaat wordt in overleg tussen bad en gemeente bepaald.

Golfbaan het Wedde is vandaag wel voor het eerst weer open gegaan. Om 12.00 uur werd daar de eerste ballen geslagen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
Ook de bieb mag weer open. Zij het met de nodige beperkingen. Zo mogen er maximaal dertig personen tegelijk naar binnen bij het gebouw aan de Wijngaardenlaan, maar dat vindt de bibliotheekorganisatie nog teveel. Voorlopig wordt de grens daarom bij tien personen gelegd. Voordat de bieb verder heropent, moeten er beschermende maatregelingen worden getroffen voor de medewerkers en de vrijwilligers. “Die materialen zijn in bestelling”, zo meldt de bieb.

Kinderboerderij Voorschoten
Ook de kinderboerderij mag weer open, maar beheerder Sandy Seijn en haar bestuur kiezen daar nog niet voor. De kinderboerderij blijft voorlopig nog dicht. In elk geval tot begin juni. “Er zijn nog zoveel haken en ogen aan open gaan”, zo laat Seijn aan Sleutelstad weten. “De toiletten moeten we afsluiten, het speelgoed voor de kinderen is ook opgeborgen. Daarnaast hebben we maar weinig personeel en dat willen we niet belasten met het toezicht houden op naleving van de coronamaatregelen. Voorlopig komt de verzorging van de dieren op de eerste plaats. Dat gebeurt samen met de cliënten van Levin Zorg die er een dagbesteding hebben. Ook biedt de kinderboerderij in deze coronaperiode opvang aan enkele kinderen van ouders met vitale beroepen.

Voorlopig wacht Seijn dus even af hoe het elders verloopt als de maatregelen per 1 juni verder worden versoepeld. Als dat goed lijkt te gaan zijn bezoekers langzaam maar zeker weer welkom bij de kinderboerderij. “Eerst in de daluren”, zegt Seijn. “Dan kunnen we met de cliënten van de dagbesteding eerst ’s ochtends de dieren verzorgen en ’s middags open gaan voor publiek. Maar voorlopig nog niet op zondagen en woensdagmiddagen, omdat dat toch momenten zijn waarop het in potentie te druk zou kunnen worden.”

Maatschappij Voorschoten Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×