Op 1 mei sloot de BBB-opvang definitief de deuren. (Archieffoto: Sleutelstad).

Politieke partijen willen corona-opvang voor dakloze vluchtelingen

In een gezamenlijke motie verzoeken SP, Partij Sleutelstad en ChristenUnie het Leidse college om de dakloze ongedocumenteerde vluchtelingen die in Leiden op straat slapen op te sporen en, zolang de coronacrisis duurt, onderdak, financiële middelen en voedsel te bieden. De partijen stellen dat verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (PvdA) onterecht de conclusie trekt dat de laatste gebruikers van de Bed-Bad-en-Broodvoorziening voorlopig een slaapplek bij het LVV in Rotterdam of binnen hun eigen netwerk hebben gevonden.

De indieners van de motie baseren zich op uitspraken van medewerkers van ‘De Fabel van de illegaal’ die beweren dat tenminste tien van de vluchtelingen inmiddels zijn weggestuurd bij hun slaapplek uit angst voor corona. De Fabel van de illegaal is een instelling die mensen zonder verblijfsrecht ondersteunt en na sluiting van de BBB-opvang contact met de asielzoekers heeft gehouden. “De wethouder is onzorgvuldig geweest. Ze doet uitspraken zonder dat ze de mensen die het betreft heeft gesproken; ze weet niet eens waar ze zijn! Wij spreken de vluchtelingen geregeld telefonisch en hebben van meerderen gehoord dat ze inmiddels dakloos zijn”, stelt Harry Westerink van De Fabel van de illegaal.

Niemand dakloos in Leiden
“Het vorige college heeft in 2015 toegezegd dat niemand in Leiden op straat hoeft te slapen”, stelt SP-raadslid Ries van Walraven in de motie waarin zij, samen met Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) en Pieter Krol (ChristenUnie), de gemeente oproept haar standpunt over de opvang van de vluchtelingen bij te stellen.

Op straat tijdens coronacrisis
“Tijdens de coronacrisis is op straat slapen en leven extra moeilijk geworden. Hulpmiddelen om te overleven als voedselrestjes, sanitaire voorzieningen en warme plekjes in openbare gebouwen zijn veel lastiger te vinden. Bovendien loopt men groot gevaar om besmet te raken met het COVID-19 virus of om anderen te besmetten”, aldus van Walraven. De partijen verwijzen tevens naar de richtlijn ‘Opvang dak- en thuisloze mensen (april 2020)’ waarin het ministerie van WVS stelt dat, vanuit humanitair oogpunt, niemand op straat moet slapen gedurende de coronacrisis.

Al eerder moties
De SP en Partij Sleutelstad dienden al twee keer eerder een motie in tegen het (eerder) sluiten van de Leidse BBB-opvang. Ook toen gaven ze aan te vrezen dat de gebruikers van de opvang na sluiting een zwervend bestaan zouden gaan leiden. Ondanks de moties besloot het college om de opvang in plaats van op 1 juli, zoals aangekondigd, al per 1 mei te sluiten.

De motie van SP, Partij Sleutelstad en ChristenUnie wordt morgen besproken in de commissie Onderwijs & Samenleving en komt op 28 mei in de raadsvergadering.

Ook PvdA stelt vragen
Ook wethouder Damens partijgenoten van de PvdA zetten vraagtekens bij de sluiting van de Bed-Bad-en-Broodvoorziening tijdens de coronacrisis. In een behandelvoorstel stelt de fractie: “Er zijn zorgen bij meerdere (politieke) partijen of de sluiting mogelijk tot gezondheidsrisico’s kan leiden voor zowel de asielzoekers als de mensen in hun netwerk.”

De PvdA doet zelf nog geen concreet tegenvoorstel, maar wil eerst de informatie en argumentatie van het college horen. “Klopt het dat de ex-BBB’ers dakloos zijn? Ziet het college nog mogelijkheden om te voorkomen dat er rondom corona gezondheidsrisico’s ontstaan? En was het niet mogelijk geweest om de commissie voor 1 mei al te informeren over de vervroegde sluiting van de BBB?”, stelt de partij. PvdA is van mening dat zij het te vroeg vinden om een motie in te dienen. “We hebben simpelweg niet genoeg informatie om te weten of er iets anders moet”, verklaart PvdA-raadslid Martijn Otten.

Eten tijdens Ramadan
In de negende maand van de islamitische maankalender vasten moslims van zonsopkomst tot zonsondergang. Ook staan zij extra stil bij verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Tijdens de Ramadan delen gelovigen hun avondmaal (Iftar) met de armen. Een aantal van de ex-BBB’ers hebben hier al meermalen gebruik van gemaakt.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×