(Foto: Kim van Dijk).

Forse administratieve achterstand uitbetaling Tozo regio Leiden

Niet alle zelfstandige ondernemers uit Leiden en Leiderdorp die kort na de lockdown van 15 maart aanspraak maakten op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz), hebben hun steun al ontvangen. Het gaat voornamelijk om ondernemers die medio maart gebruik maakten van de verkorte aanvraag voor de Bbz en niet konden wachten op de speciale tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) die op 3 april beschikbaar is gekomen.

De Bbz wordt voor Leiden en Leiderdorp sinds 2019 uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), onderdeel van de gemeente Rotterdam. Vanuit Leiden en Leiderdorp zijn ongeveer 1.700 aanvragen geregistreerd. Uit onderzoek is gebleken dat er veel dubbele aanvragen zijn ingediend. Het gaat hierbij om aanvragen van ondernemers die zich hebben gemeld voor de Bbz én de Tozo. In een aantal gevallen zijn ook informatieverzoeken meegeteld als aanvraag.

Administratieve vertraging
De ondernemers die voor 3 april, toen de Bbz-regeling nog van kracht was, een aanvraag hebben ingediend moeten langer wachten omdat er vertraging is opgelopen bij de afhandeling. Deze Bbz-aanvragen worden handmatig omgezet naar de geautomatiseerde Tozo-aanvragen. Een onbekend aantal ondernemers heeft hierdoor het voorschot niet binnen de termijn van vier weken ontvangen.

Wegwerken achterstand
De achterstanden zijn niet op tijd afgehandeld, ondanks de inzet van extra personeel bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van Rotterdam en het doorwerken tijdens feestdagen. “Door het groot aantal inkomens(aan)vragen van ondernemers wordt er met man en macht gewerkt om ondernemers binnen de wettelijke termijn van inkomensondersteuning te voorzien, eventueel door middel van een voorschot of broodnood”, zo luidt een antwoord van  het college van burgemeester en wethouders op vragen van de gemeenteraad.

Ondernemers die na vier weken nog geen voorschot hebben ontvangen, kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer: (010) 498 47 77. Er wordt dan gecontroleerd of er een aanvraag is gedaan en wat de status is. Als er gebeld is, wordt er nog dezelfde dag een voorschot klaargezet.

Ook problemen in Voorschoten
De gemeente Voorschoten besteedt de Tozo aanvraag uit aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook in Voorschoten zijn er administratieve problemen bij de afhandeling. De gemeente zet extra medewerkers in om de achterstand weg te werken. In deze gemeente zijn tot nu toe ongeveer 460 aanvragen binnengekomen.

Economie Leiden Leiderdorp Regio Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×