Vluchtelingen verlaten de STUV-opvang aan het Maansteenpad in Leiden.

STUV Leiden weigert op straat zetten zieke vluchtelingen

Nu de bed-bad-brood-opvang van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) per 1 mei definitief is gesloten vangt de organisatie in Leiden nog een handvol vluchtelingen op die kampen met medische of psychische problemen. STUV heeft daarvoor een woning en twee kleine flats beschikbaar. De gemeente Leiden betaalt daarvoor de huur. Tot 1 oktober aanstaande.

“Mocht de gemeente inderdaad stoppen met betalen van de huur, dan doet zich eenzelfde situatie voor als op 1 mei”, zegt STUV-voorzitter Henk Boting. “Maar aan zo’n inktzwarte gebeurtenis gaan wij onze enig overgebleven personeelslid en onze vrijwilligers niet nogmaals blootstellen. Dat kunnen we hen en onszelf niet aandoen.”

Chris de Waard in gesprek met STUV-voorzitter Henk Boting.

Opvang in Leiden blijft nodig
Boting is ervan overtuigd dat een vorm van opvang in Leiden ook in de toekomst nodig blijft. “We proberen niet om via een achterdeurtje een nieuwe BBB op te tuigen, dat is niet aan de orde. Maar er zullen mensen blijven die opgevangen moeten worden.” PvdA-wethouder Damen die over het Leidse vluchtelingenbeleid gaat, schreef onlangs dat na sluiting van de BBB er geen nieuwe instroom van illegale vluchtelingen meer zal plaatsvinden. “Maar de praktijk is weerbarstiger”, zegt Boting. “Er zullen altijd situaties zijn waarin we iemand voor kortere of iets langere tijd op moeten vangen. En dan is Rotterdam te ver weg. Ze doen net of het daar zaligmakend is. Nou, ammehoela.”

Rotterdam heeft een van de vijf Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) en daar moeten voortaan alle ‘ongedocumenteerde vluchtelingen’ heen. Zo’n LVV is overigens geen voorziening zoals de bed-bad-brood-opvang in Leiden dat was, maar een koepel van organisaties die samen fungeren als LVV. In Rotterdam zijn dat onder meer de Pauluskerk en het Leger des Heils.

Leids Ongedocumenteerden beraad
De komende periode wil de gemeente zich onder aanvoering van wethouder Damen buigen over de toekomstige behandeling van illegalen die zich in Leiden melden. Daartoe is een overleg in het leven geroepen met daarin naast STUV, ook de Fabel van de Illegaal, Diaconaal Centrum de Bakkerij, Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) en Vluchtelingenwerk. “De wethouder wil dat we onderling afspreken wie in de toekomst de loketfunctie op zich gaan nemen”, zegt Boting. “Dat is dus niet aan STUV toegewezen. Zoveel krediet hebben we blijkbaar opgebouwd.” Voor die toekomstige loketfunctie heeft Leiden voor 2021 een bedrag van 115.000 loket op de begroting staan. “Net genoeg voor één personeelslid en wat kantoorruimte”, stelt Boting die er vanuit gaat dat er ondanks de Rotterdamse opvang in Leiden zo’n honderd illegale daklozen aanwezig zullen blijven.

Volgens STUV kan de gemeente Leiden niet net doen of die groep niet bestaat. “Dat past niet bij het beeld dat de stad Leiden zo graag van zichzelf etaleert als ‘Stad van Vluchtelingen’. Het is bovendien strijdig met de zorgplicht van de gemeente en met aanwijzingen vanuit ‘Europa’ dat eerder al kritiek heeft geuit op Nederland met betrekking tot het op straat laten leven van mensen.”

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×