Voor brievenbussen met een NEE-NEE sticker zal er niets veranderen. (Foto: Robbert Beurse).

Leiden voert JA-sticker in voor reclamefolders

Na Amsterdam, Haarlem, Tilburg, Utrecht en Den Haag voert ook Leiden binnenkort de JA-sticker in. Leidenaren die reclamefolders willen (blijven) ontvangen, moeten straks een JA-sticker op hun brievenbus plakken. Hebben ze deze niet dan worden er voortaan alleen huis-aan-huis-bladen en bewonersbrieven bezorgd.

De wijziging in de bezorgregels voor reclamedrukwerk is een gevolg van de door het Leidse college vastgestelde Afvalstoffenverordening 2020. De invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (JA-sticker) staat gepland voor de tweede helft van 2020. Met de nieuwe maatregel wil de gemeente papierverspilling voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden in Nederland elk jaar ongeveer 34 kilo papier aan reclame krijgt. “Dat zijn ongeveer 30 folders per week. Veel van deze reclame wordt ongelezen weggegooid”, stelt de gemeente die verwacht dat veel Leidenaren geen JA-sticker zullen plakken.

Nieuws071-presentator Melle Tuik in gesprek met wethouder Yvonne van Delft. 

Amsterdam voerde de JA-sticker al per 1 januari 2018 in. Ondanks moties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 besloot het Leidse college om de reacties in Amsterdam af te wachten voordat ook in de Sleutelstad tot invoering van de JA-sticker over werd gegaan. In de hoofdstad spanden verspreiders van reclamedrukwerk verschillende procedures aan tegen de gemeente om de stickers ongeldig te laten verklaren. “De gemeente Amsterdam heeft alle rechtszaken gewonnen waarna de weg open stond voor het uitrollen van de papierbesparende maatregel in Leiden”, verklaarde wethouder Yvonne van Delft desgevraagd.

Handhaving na melding
Met team Handhaving Openbare Ruimte en team Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid is afgesproken dat handhaving van de JA-sticker regeling zal geschieden op basis van meldingen. “De BOA’s op straat gaan niet actief controleren of reclamebezorgers zich aan de regels houden. Daar hebben ze geen tijd voor”, verklaart de gemeente. Leidenaren kunnen telefonisch (via 14071) of via de website van de gemeente een melding doen van ongewenste verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Bij meldingen volgt eerst een waarschuwing aan de reclameverspreider. Bij herhaaldelijke overtreding krijgt de verspreider een boete.

In de Afvalstoffenverordening 2020 staat beschreven hoe in Leiden het afval wordt ingezameld, welk afval gescheiden kan worden voor hergebruik en wie het mag inzamelen. De regels zijn aangepast zodat ze beter aansluiten bij de huidige ideeën op het gebied van recycling en afvalpreventie, en nieuwe technieken van afvalverwerking.

Leiden Politiek Ja-sticker


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×