(Foto: PR).

Tweede online open dag Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden organiseert op 20 mei  voor de twee keer een online open dag. Net als op een gewone open dag krijgen aanstaande studenten de kans om kennis te maken met studenten en docenten, proeflessen te volgen en vragen te stellen. Tussen 15.00 en 21.00 uur kunnen aanstaande studenten verschillende online programma’s volgen.

In april organiseerde Hogeschool Leiden ook al een online open dag  Toen namen bijna 1500 bezoekers door middel van webinars deel aan de open dag. De reacties hierop waren over het algemeen positief, vertelt Lein Labruijere van de afdeling Marketing & Communicatie van Hogeschool Leiden. “De vragen en antwoorden uit de chatsessies van de eerste open dag zijn bewaard. De tips die we gekregen hebben, nemen we mee naar woensdag en gebruiken we ter verrijking van onze online omgeving”, aldus Labruijere. Hoewel hij inziet dat een online open dag geen alternatief is voor een fysieke open dag, roept Labruijere studenten en hun ouders alsnog op om deel te nemen.

Instroomcijfers
Wat betreft lagere instroomcijfers als gevolg van het gebrek aan fysieke voorlichtingsmogelijkheden, valt het nog te bezien. Hoger onderwijs heeft wel een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de instroom op peil blijft. Zo krijgen havisten en vwo’ers dit jaar meer tijd om een studiekeuze te maken. Normaal gesproken dienen zij zich voor 1 mei in te schrijven, maar dat is nu verschoven naar 1 juni. Ook worden er veel online voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, zoals Q&A-sessies via sociale media, om komende studenten een zo goed mogelijk beeld te geven van de onderwijsinstelling en hun studiekeuze.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×