(Foto: Anne Harbers).

Raad voor Cultuur wijst subsidieaanvraag Veenfabriek af

De Raad van Cultuur heeft vanmiddag bekend gemaakt welke culturele instellingen in Nederland behoren tot de culturele basisstructuur 2021-2024 (BIS) en daarom subsidie krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De aanvragen van De Veenfabriek en van Leeway for Arts zijn niet gehonoreerd. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven nam het 153 pagina’s tellende rapport met daarin ook de aanvragen van de twee Leidse cultuurinstellingen vanmiddag in ontvangst.

Melle Tuik in gesprek met artistiek leider Joeri Vos van De Veenfabriek over de misgelopen subsidie van de Raad voor Cultuur.

Het gezelschap van artistiek leiders Paul Koek en Joeri Vos had om een bedrag van 475.000 euro gevraagd. Leeway for Arts van Floor van Leeuwen en Carlos Roos grijpt ook mis en krijgt niet de gevraagde 447.500 euro voor hun ontwikkelingsprogramma waarbij kunstenaars in de non-verbale kunsten 18 maanden lang worden ondersteund. Het project moet volgend jaar van start gaan en leiden tot producties met een artistieke en academische inhoud. Floor van Leeuwen is de dochter van directeur Kees van Leeuwen van Theater Ins Blau.

Veenfabriek onvoldoende vernieuwend
De Raad voor Cultuur kwam bij De Veenfabriek tot een positieve beoordeling, maar liet het Leidse gezelschap toch afvallen. “In het genre muziektheater heeft de raad een afweging gemaakt tussen Orkater, Silbersee en de Veenfabriek, en heeft daarbij gekozen voor Orkater”, zo staat in het advies.  “Waar Orkater het genre muziektheater in de volle breedte omarmt, kiest Silbersee met ‘onorthodoxe opera’s’ voor een beperktere benadering en laat de Veenfabriek, ondanks de voortdurende kwaliteit die zij levert, onvoldoende artistieke vernieuwing zien.” De raad constateert verder dat De Veenfabriek vooral actief is in de Leidse regio en minder goed zichtbaar is in de rest van het land.

Joeri Vos van De Veenfabriek betreurt het dat de BIS-aanvraag niet is gehonoreerd. De aangevraagde tonnen waren bedoeld voor talent- en genre-ontwikkeling. Daarmee doorgaan is nu lastig, terwijl was aangestuurd op uitbreiding. Nu betaalt De Veenfabriek nog enkele beginnende muziektheatermakers vanuit een geoormerkt deel van de subsidie die wordt verkregen van het Fonds Podiumkunsten. In de nieuwe ronde stelt dat fonds voor dit doel echter geen middelen meer beschikbaar.

Fonds Podiumkunsten
Een tweede belangrijke verstrekker van meerjarige cultuursubsidies is het Fonds Podiumkunsten (FPK). Ook dat fonds buigt zich momenteel over de circa 175 aanvragen die daar de afgelopen tijd zijn binnengekomen voor de periode 2021-2024. Op 3 augustus maakt het FPK bekend welke aanvragen worden gehonoreerd. De Veenfabriek heeft hier een aanvraag gedaan van zes ton per jaar. Bijna net zoveel als de toegekende 2,5 miljoen over de jaren 2017-2020.

PS|Theater vraagt het FPK om 200.000 euro per jaar. In 2016 was dat nog 125.000 per jaar. Die aanvraag werd toen inhoudelijk positief ontvangen, maar er was in eerste instantie geen geld. Later werd die aanvraag alsnog helemaal gehonoreerd toen er extra geld voor cultuur werd vrijgemaakt. Dit keer heeft het stadsgezelschap zich laten adviseren om een hogere aanvraag in te dienen om door te kunnen groeien. “Ook nu wordt het weer heel spannend”, zegt artistiek leider Pepijn Smit. “Er is heel veel meer aangevraagd dan dat er geld beschikbaar is.”

Gemeente Leiden
Sinds enkele jaren krijgt PS|Theater ook financiële ondersteuning van de gemeente Leiden. Het gaat daarbij momenteel om 75.000 euro per jaar. Bij de gemeente loopt een aanvraag voor verlenging van die subsidie. Ook hoopt het stadstheater op een iets hoger bedrag, omdat er ook een bijdrage wordt gevraagd voor de jeugdtak PS|jong.

 

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×