ASC verhuisde in 2017 naar Sportpark Overveer. (Archieffoto: Chris de Waard).

Toch twee kunstgrasvelden voor ASC door fout gemeente Oegstgeest

Voetbalvereniging ASC mag ondanks een expliciet verbod op kunstgras op Sportpark Overveer toch twee kunstgrasvelden aanleggen. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Oegstgeest vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Door een fout in het bestemmingsplan lijkt de eerdere beslissing van de gemeenteraad om alleen natuurgras toe te staan juridisch niet geldig.

ASC aast al sinds de verhuizing naar het sportpark in 2017 op kunstgrasvelden. Daarop kan namelijk intensiever worden getraind, waardoor wedstrijden en trainingen vaker kunnen doorgaan en er meer leden kunnen worden aangenomen. “Voor een sportief en financieel gezonde toekomst van de vereniging en het sportpark is het noodzakelijk dat er gedeeltelijk kunstgrasvelden komen”, vat verantwoordelijk wethouder Jan Nieuwenhuis de wensen van de voetbalclub nog maar eens samen in de brief aan de raad. Half april werd daarom een aanvraag ingediend om twee van de vier velden van kunstgras te voorzien, onder meer omdat ‘alle andere voetbalverenigingen in Oegstgeest en wijde omgeving’ ook al beschikken over kunstgras.

Ecologische woestijn
Die aanvraag werd in behandeling genomen, maar leek kansloos. Een belangrijke voorwaarde bij de aanleg van Sportpark Overveer was namelijk dat er alleen op natuurgras gespeeld zou gaan worden. Het sportcomplex is onderdeel van een door de gemeente aangewezen ecologische zone, waar veel vogels neerstrijken op momenten dat er niet wordt gesport. Kunstgras zou de grond teveel afdekken, waardoor er niets meer groeit en vogels uit het gebied worden verdreven. “Kunstgrasvelden zijn ecologische woestijnen”, zei Peter van Helsdingen van de Adviescomissie Groen en Natuur onlangs tegen de gemeenteraad, die kunstgras in 2017 om die reden nog expliciet had verboden in het bestemmingsplan.

Foutje bedankt
Bij de behandeling van de recente aanvraag kwam de wethouder er echter achter dat zo’n verbod in een verplichte vergunningsprocedure had moeten worden geregeld en dat is niet gebeurd. “Het college acht het voldoende aannemelijk dat de betrokken gebruiksregel in het bestemmingsplan geen rechtskracht heeft en stelt daarom vast dat aan het aanlegverbod van kunstgrasvelden geen werking kan worden toegekend”, schrijft wethouder Nieuwenhuis. Of in gewone woorden: er mag toch kunstgras worden aangelegd, foutje bedankt. De wethouder ‘betreurt deze omissie’ en belooft te onderzoeken hoe deze fout gemaakt kon worden.

Egelhuis en bijenhotel
Een lichtpuntje voor natuurliefhebbers is wellicht nog de belofte van ASC om de natuurwaarden die door het vervangen van natuurgras verloren zouden gaan, te compenseren. Daarvoor is onderzoek gedaan door adviesbureau Waardenburg, dat begin dit jaar al met een advies kwam. Er wordt voorgesteld om een klimophaag van 140 meter en 950 vierkante meter bloemrijk gras aan te leggen. Verder wordt er gesproken over het plaatsen van vier vleermuiskasten, een egelhuis en een bijenhotel. “Daarmee wordt het biodiversiteitsverlies door de vervanging van 15.308 m2 sportveldgras door kunstgras geheel gecompenseerd”, is de conclusie.

Oegstgeest Politiek Sport ASC Kunstgras


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×