De Leiderdorpse wethouder Binnendijk geeft een toelichting op de komende bezuinigingen. (Foto: J.P. Kranenburg).

Leiderdorp gaat jaarlijks anderhalf miljoen bezuinigen

Om vorig jaar vooruitgeschoven problemen met het budget voor jeugdhulp en onderwijshuisvesting structureel te dekken, moet de gemeente Leiderdorp per jaar anderhalf miljoen euro zien te vinden. Dat maakte wethouder Daan Binnendijk (financiën) zojuist bekend. “Omdat de OZB in Leiderdorp al tot de hoogste in de regio behoort, kiezen we niet voor lastenverhoging”, zo lichtte hij het collegestandpunt toe zoals dat vandaag ook aan de gemeenteraad wordt gestuurd.

Chris de Waard in gesprek met de Leiderdorpse wethouder Binnendijk over de noodzakelijke bezuinigingen.

Vier gemeentelijke werkgroepen hebben de afgelopen tijd alle mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht. Die kregen kwalificaties mee als ‘eenvoudig’, ‘reëel’, ‘lastig’ en ‘ingrijpend’. Onder de eerste noemer vallen zaken als het schrappen van reserves die in praktijk niet (meer) nodig zijn. Ingrijpend zou sluiting van de bibliotheek of het zwembad zijn. Daar kiest het college niet voor. “Dat zijn echt zaken die ik niet eens durf voor te stellen. Dat zou ik meteen hulp krijgen bij het opruimen van mijn kamer”, zegt Binnendijk met gevoel voor dramatiek.

Pijnloos worden de te nemen ingrepen overigens bepaald niet. Er ligt nu een bezuinigingsvoorstel met daarin bijvoorbeeld een korting van 75.000 euro per jaar voor Zwembad de Does en ook bij Incluzio zal de broekriem aangehaald moeten worden. Jaarlijks gaan er tienduizenden euro’s minder van de gemeente naar de organisatie stromen. Deze bezuinigingen zijn overigens nog niet zeker. De gemeente heeft afspraken met de twee genoemde organisaties en moet daar nu deels op terugkomen. “We moeten op de biecht”, zegt Binnendijk. “Het gaat om organisaties waar we contracten mee hebben dus we hopen op overeenstemming om tot de voorgestelde bezuinigingen te komen.” Met Incluzio is al verkennend gesproken. Daar was volgens de wethouder begrip voor het feit dat de gemeente de broekriem moet aanhalen.

Onderwijshuisvesting
De bezuinigingen komen voor een groot deel voort uit zaken die een jaar geleden al bekend waren. “We kwamen toen al geld tekort bij jeugdhulp en we hadden toen geen geld om dat  structureel te dekken. We hebben het toen voor één jaar geregeld en komen nu alsnog met structurele voorstellen”, aldus Binnendijk. Iets soortgelijks speelt het het gebied van onderwijshuisvesting, alleen gaat het daar om een veel kleiner bedrag van circa drie ton. “Het geld om de tekorten structureel op te lossen hebben we niet zomaar ‘voor de grijp’. Daarvoor is het nodig dat we of minder gaan doen, of de opbrengsten verhogen.”

Een compleet financieel plaatje voor de komende jaren heeft de gemeente overigens nog niet. Binnendijk: “Er zijn twee onzekerheden. De algemene uitkering en corona.” De algemene uitkering is het geld dat de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds. Dat is met afstand de grootste inkomstenbron van de gemeente. “Er wordt aan een nieuwe systematiek gewerkt en die lijkt negatief uit te vallen voor kleinere gemeenten”, weet Binnendijk al. Bij de herverdeling van het totale budget gaat een groter deel naar grote(re) gemeenten. “Die wijziging is met een jaar uitgesteld, dus we weten nog niet precies waar we aan toe zijn.”

Pijn verlichten
Corona zorgt voor incidentele kosten die de gemeente in 2020 maakt aan allerlei maatregelen om de pijn te verlichten bij bijvoorbeeld de cultuur en bij sportverenigingen. Om hoeveel geld het gaat, wordt nog in kaart gebracht, maar het gaat al snel om tonnen. Een bedrag wil Binnendijk er nog niet aan hangen: “Dat gaat dan direct een eigen leven leiden.” Het gaat om zaken als kwijtschelden van huur voor gemeentelijke accommodaties en het waar nodig bijspringen als clubs echt in de problemen komen. “Sportclubs lopen over de periode dat ze gesloten zijn geweest zomaar dertig procent omzet mis”, weet Binnendijk die wel benadrukt dat de gemeente vooral fungeert als achtervang voor de maatregelen die het rijk neemt.

Structurele kosten die corona gaat veroorzaken zijn nog niet duidelijk. “We hebben er gewoon geen zicht op”, zegt Binnendijk. “Als er nu bijvoorbeeld vierhonderd mensen kunnen zwemmen in De Does en het rijk besluit dat dat er voortaan nog maar honderd mogen zijn, dan hebben we wel een probleem met de exploitatie.” Volgende week presenteert hij de jaarrekening over 2019. “Daar zullen we een bestemmingsvoorstel bij doen om het saldo te reserveren voor coronamaatregelen.”

 

 

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×