De Haarlemmerstraat is al jaren autovrij. (Foto: Kim van Niekerk).

VVD Leiden schrijft alternatief voor gemeentelijke mobiliteitsnota

De Leidse VVD-fractie heeft een alternatief geschreven voor de mobiliteitsnota die het college van b en w donderdagavond voorlegt aan de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. “De voorgestelde nota is onrealistisch en slecht voor de economie van de stad. Zonder een echt alternatief te bieden, wordt het belangrijkste vervoersmiddel (auto) van Leidenaren weggedacht uit de stad”, stelt de partij.

In de alternatieve nota zegt de VVD eerst te kijken naar manieren waarop de stad bereikbaarder wordt, voordat er maatregelen worden genomen die het autogebruik in de stad moeten tegengaan. “In plaats van de Leidenaar de auto uit pesten willen wij investeren in duurzame automobiliteit en verbetering van ketenmobiliteit”, aldus de liberalen. De partij ziet bijvoorbeeld toekomst in de aanleg van een groot transferium aan de rand van de stad. “Ondernemers, bewoners en bezoekers laten de auto daar staan om op een schonere manier verder te reizen. Ook dan komen er minder auto’s in de binnenstad”, vindt de partij.

De VVD-fractie presenteert hun alternatieve nota donderdag aan de rest van de gemeenteraad. In de discussie die daarop volgt hoopt de VVD voldoende steun voor haar tegenvoorstellen te krijgen.

Leiden Groen Bereikbaar
Ook een aantal Leidse ondernemers maakt zich zorgen over de mobiliteits- en parkeerplannen van de gemeente. Onder de noemer ‘Leiden Groen Bereikbaar’ zijn zij een petitie gestart waarin Leidenaren worden opgeroepen om hun steun uit te spreken voor een aanpassing van de nota. “Zorg eerst dat er een alternatief voor autogebruik (bewoners, bezoekers) beschikbaar is. Dring daarna pas het autogebruik terug met verhoging parkeertarieven en uitbreiding van betaald-parkeerzones”, luidt de belangrijkste stelling.

De ondernemers vinden verder dat de gemeente het regionale openbaar vervoer, parkeerproblemen en bevoorrading van de vele winkels in de binnenstad onvoldoende in haar plannen belicht. De steunbetuigingen zullen door Leiden Groen Bereikbaar aan de gemeente worden aangeboden waarna de ondernemers het gesprek over mogelijke alternatieven aan willen gaan. “Bezoekers en medewerkers zouden hun auto aan de rand van de stad kunnen parkeren (op een van de transferia of ‘hubs’) om van daaruit met duurzaam vervoer, zoals elektrische busjes of fietsen, naar de stad kunnen. Bewoners kunnen hun auto kwijt in een van de parkeergarages aan de randen van het centrum. Leveranciers kunnen op de hubs goederen overzetten op kleiner en elektrisch vervoer om van daaruit de stad in te rijden”, stelt Leiden Groen Bereikbaar op haar website. De petitie is veertien dagen na de openstelling ruim 300 keer ondertekend.

Mobiliteitsnota 2020-2030
De mobiliteitsnota beschrijft het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente voor de komende tien jaar. In het document worden de ambities toegelicht, net als de maatregelen die nodig zijn om deze te bereiken. Het Leidse college wil de historische binnenstad het liefst autovrij maken, blijkt uit het document. Voetgangers, fietsers en reizigers in het openbaar vervoer worden in de plannen aangeduid als ‘schone mobiliteit’ en zoveel mogelijk gestimuleerd. Een ringweg om het stadscentrum (De Leidse Ring) moet de doorstroming van het vervuilende autoverkeer verbeteren.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×