(Bron: Pixabay).

Beperkte stijging van huren in Voorschoten dankzij riooldreigement

De gemeenteraad van Voorschoten heeft donderdagavond definitief ingestemd met het niet verleggen van de rioolheffing. De maatregel om de rioolheffing van de gebruikers naar de eigenaren van de woningen te verleggen werd twee keer een jaar uitgesteld en is nu definitief van tafel. Hoewel de maatregel uiteindelijk niet genomen is, heeft de intentie ervan wel geleid tot het maken van nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties waarin onder meer het stijgen van de huren wordt beperkt.

Het idee om de rioolheffing te verleggen stamt uit de tijd dat de gemeente Voorschoten in financieel zwaar weer zat. De inmiddels alom bekende motie 50 uit november 2017 stelde toen voor om de rioolheffing niet meer bij de gebruikers te laten zodat er kosten bespaard konden worden. Mensen met relatief lage inkomens hoeven de heffing namelijk niet te betalen omdat zij kunnen rekenen op kwijtschelding. Het zou de gemeente 113.000 euro opleveren op jaarbasis.

Drukmiddel
Hoewel het idee op steun kon rekenen in de raad had het college twijfels over de effecten van de maatregel. De vrees was dat de woningcorporaties de belasting direct door zouden berekenen. Er kwam eerst een onderzoek. Daaruit bleek dat het verleggen van de rioolheffing bij woningcorporaties Woonzorg Nederland en de Sleutels zou leiden tot minder investeringsruimte en daardoor tot het bouwen van minder sociale woningen. Het college stelde daarop voor om af te zien van de wijziging, maar de raad stak daar vorig jaar een stokje voor. Het verleggen van de rioolheffing moest gebruikt worden als drukmiddel voor betere prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Die prestatieafspraken zijn er nu. Zo is afgesproken dat er meer sociale huurwoningen bij komen en dat er daarbij aandacht is voor maatschappelijke zaken zoals verduurzaming. Verder is er aandacht voor huisvesting van mensen met een middeninkomen en bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders. Er komen driehonderd nieuwe woningen bij waarvan er 75 sociaal zijn (25 procent). Daarnaast komen er nog eens 150 extra sociale huurwoningen.

Niet genoeg
Ondanks dat er in algemene zin veel steun was voor de prestatieafspraken was het voor de SP niet genoeg. De partij is al langer bezig met actievoeren tegen huurverhoging. Zo stuurde fractievoorzitter Erik Maassen diverse verhuurders in Voorschoten brieven en hingen er op plekken in het dorp posters van de SP achter de ramen. “De huren in Voorschoten behoren al jaren tot de hoogste van Nederland,” zei Maassen tijdens zijn inbreng in het debat. “Door de coronacrisis maken veel huurders zich nog meer zorgen over hun inkomen. Huurders hebben geen begrip voor een huurverhoging van 2,6% die er op 1 juli aankomt.”

Aan de oproep om de huren niet te laten stijgen kon wethouder Marcel Cramwinckel geen gehoor geven. Wel heeft hij afgesproken dat de woningcorporaties dit jaar de huren alleen met de inflatie mee mogen laten stijgen. “Dat is beter dan de landelijke afspraken”, zei Cramwinckel. “Bovendien kan ik de huidige afspraken niet meer herzien. De deal met de corporaties is al gemaakt.” Voor de volgende jaren, waar nog afspraken over gemaakt moeten worden, heeft wethouder Cramwinckel vanuit de raad de oproep meegekregen om goed te kijken naar de betaalbaarheid van de huren.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×