Vanavond maakt Progressief Oegstgeest bekend wie de partij als informateur naar voren schuift.

Progressief Oegstgeest start coalitiebesprekingen

Informateur Vincent Janssen, die namens de VVD Oegstgeest sinds begin juli probeerde een coalitie te smeden, heeft zijn opdracht teruggegeven. Het is de grootste partij in de Oegstgeester raad niet gelukt om onder zijn leiding een coalitie te vormen. Progressief Oegstgeest neemt het stokje nu over. Janssen: “De fractievoorzitter van PrO heeft mij laten weten snel in staat te zijn om de coalitievorming voort te zetten.” Die nieuwe coalitie bestaat, als het aan PrO en D66 ligt, ook uit het CDA.

VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren vindt het jammer dat het niet gelukt is om snel door te pakken met een nieuw samengestelde coalitie, maar ziet geen mogelijkheden meer na het mislukken van de besprekingen die de VVD samen met het CDA voerde met Hart voor Oegstgeest. “We hebben D66 nog wel opnieuw gevraagd om met ons en het CDA aan tafel te gaan”, vertelt Spaargaren. “Maar die partij wil niet eens praten en dan houdt het een keer op.”

D66 pleitte voor doorgeven stokje aan PrO
D66-voorman Elfred Bus erkent dat hij gesprekken met VVD en CDA op dit moment zinloos acht. “Omdat er niets veranderd is ten opzichte van een paar weken terug. Behalve dat ze gezegd hebben ons niet tegemoet te willen komen.” Bus heeft de inmiddels afgezwaaide VVD-informateur laten weten meer vertrouwen te hebben in een nieuwe verkenning door een andere partij. “Dat helpt wat mij betreft ook om de mogelijkheid voor een coalitie met D66 en de VVD te vergroten.” Een mail van die strekking stuurde Bus gisteren ook aan alle fractievoorzitters van de partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Oegstgeest.

CDA zegt geen grote wijzigingen in coalitie te willen
Direct na het klappen van de vorige coalitie van VVD, CDA en PrO noemde D66 een nieuwe coalitie van PrO, D66 en het CDA als meest wenselijke. “Maar het CDA wil niet”, constateert Bus: “Ze lijken wat verontwaardigd dat wij niet braaf door hun hoepeltjes springen.”

Het CDA houdt de VVD vooralsnog stevig vast. Niet omdat ze koste wat kost met de VVD willen besturen, maar vanwege de huidige situatie, zo meldt fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk desgevraagd aan Sleutelstad. “Er zitten nu twee wethouders die goed samenwerken. We staan op de drempel van een mogelijk grote tweede coronagolf, terwijl de economische gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners grotendeels nog moeten landen. Verder is de jeugdzorg onbetaalbaar, heeft het rijk te weinig geld, is er geen geld voor nieuw beleid en is het nog maar vijftien maanden tot de volgende verkiezingen”, somt Van Blitterswijk op. “Dan wil je toch vooral zo snel mogelijk en zo stabiel mogelijk verder. Het is niet logisch om nu een hele ‘regime change’ te introduceren. In crisistijden moet je vooral kunnen besturen in plaats van ingewerkt worden.”

D66 sluit VVD niet uit
Nu het CDA dus geen trek lijkt te hebben in besprekingen met PrO en D66, bestaat op zich de kans dat  verkend zal worden of een coalitie die bestaat uit PrO, D66 en de VVD haalbaar is. Hoewel D66 dus niet met de VVD aan tafel wilde, sluit Bus zo’n samenwerking namelijk allerminst uit. “Voor de goede orde. In mijn beleving heeft de VVD nee tegen ons gezegd heeft en niet andersom”, zegt Bus zondag tegen Sleutelstad. “Voor ons waren onderhandelingen nog niet aan de orde. We wilden eerst een goed gesprek met bij voorkeur VVD, CDA, PrO en D66 naar aanleiding van de hele situatie rond de toekomst van De Geesten. Daar heeft de VVD nee tegen gezegd.”

VVD ontkent kritiek D66
VVD-voorman Spaargaren reageert verontwaardigd op de uitspraken van D66 fractievoorzitter Bus. Hij noemt het volstrekte onzin dat de VVD niet tegemoet zou willen komen aan de wensen van D66: “Dit heb ik nooit gezegd. Sterker nog, ik heb gevraagd wat D66 nodig heeft om ‘ja’ te zeggen om gesprekken te beginnen, maar ze wilden niet eens komen praten. Het is juist D66 die óns nooit de kans heeft gegeven om het überhaupt een keer over de inhoud te hebben. We hebben ze twee(!) keer uitgenodigd voor een gesprek, twee keer hebben ze dat afgeslagen.”

Ook dat de VVD niet met D66 zou willen onderhandelen verwijst Spaargaren naar het rijk der fabelen: “Aantoonbare onzin en heel Oegstgeest heeft kunnen zien dat D66 twee keer ‘nee’ heeft gezegd op onze uitnodiging voor een gesprek. Ook een gesprek over de gang van zaken rond het dossier De Geesten gaat de VVD volgens de liberale voorman niet uit de weg: “Maar de heer Bus wilde niet toezeggen dat D66 na zo’n gesprek dan wel bereid was tot een onderhandelingsgesprek. Gezien de urgentie om weer een stabiel bestuur te bereiken vroegen wij dat, maar daar was hij niet toe bereid. D66 dwong ons daarmee tot de volgende stap, een verkenning met Hart voor Oegstgeest. Dat zijn de feiten.”

PrO en D66 willen met CDA
De meest voor de hand liggende verkenning om tot een stabiele meerderheidscoalitie te komen is die tussen PrO, D66 en het CDA. Hoewel het CDA ‘hard to get’ speelt, staat dat gesprekken natuurlijk niet in de weg. Het is bovendien de eerste voorkeur van D66 en PrO. Die partij blief immers de vorige coalitie op na een vertrouwensbreuk met de VVD toen die partij als donderslag bij heldere hemel met een afwijkend standpunt over de toekomst van (wonen op) landgoed Endegeest kwam, waardoor PrO-wethouder Glasbeek moest opstappen.

Ruud Koole informateur
Progressief Oegstgeest neemt nu dus het voortouw in de besprekingen om tot een nieuw bestuur voor Oegstgeest te komen. De partij heeft daarvoor inmiddels Ruud Koole bereid gevonden om als informateur die besprekingen te leiden.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×