Als het aan acht buurtverenigingen ligt is niet alleen het Leidse stadshuis aan renovatie toe, maar kan ook het stadsbestuur wel een opfrisbeurt gebruiken. (Foto: Chris de Waard).

Leidse politiek over opstappen buurtverenigingen: 'Zo bestuur je een stad niet'

Het opschorten van het contact met de gemeente door acht Leidse buurtverenigingen roept veel reacties op de bij de lokale politiek. Oppositiepartijen stellen stevige vragen over falende inspraak aan het college van burgemeester en wethouders, terwijl de coalitiepartijen het vooral betreuren dat hun ambitie ‘Samen maken we de stad’ een kras oploopt.

Het nieuws dat acht buurtverenigingen niet meer met de gemeente willen praten, kwam vlak voor het einde van het politieke zomerreces. De verenigingen vinden dat hun inbreng het afgelopen anderhalf jaar ‘keer op keer zonder meer’ ter zijde is geschoven. “Daarom vinden wij het van onze kant niet zinvol meer om als buurtverenigingen nog tijd en energie te besteden aan zogenaamde participatietrajecten waarvan de uitkomst in feite van te voren al vast staat”, deelden ze het stadsbestuur in een brief mee.

Schriftelijke vragen
Oppositiepartij Partij Sleutelstad (PS) is er als de kippen bij om de kritiek op het stadsbestuur te beamen. “Wij hebben keer op keer in commissies en de gemeenteraad laten weten dat er grote onvrede was over de wijze waarop de theoretisch goedbedoelde participatietrajecten werden uitgevoerd. Of beter gezegd: niet uitgevoerd”, aldus partijvoorman Maarten Kersten. Hij verwerkte zijn kritiek meteen in een vijftal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

We vinden het uitermate triest dat het college het zover heeft laten komen

Ook de Partij voor de Dieren laat weten vragen te gaan stellen over de gang van zaken. “Er waren signalen te over in de afgelopen tijd dat de participatie tekort schoot. We vinden het uitermate triest dat het college het zover heeft laten komen”, zegt fractievoorzitter Martine van Schaik. Zowel de ChristenUnie als de VVD sluiten zich daarbij aan en noemen het opstappen van de verenigingen een ‘zorgelijk signaal’. “De flexibiliteit is ver te zoeken bij de plannen van dit college”, beaamt Maarten Dirkse (VVD) de kritiek van de bewoners.

‘Afspraken in beton gegoten’
SP-factievoorzitter Antoine Teeuwen noemt het tekenend dat buurtverenigingen niet willen meewerken en -denken. “Participatie heeft alleen maar nut als je mensen laat meebeslissen. Omdat alle afspraken over bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad in beton zijn gegoten heeft niemand er nog wat over te vertellen.” CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie gaat nog een stap verder. “Zo bestuur je een stad niet. Als bewoners zich niet gehoord voelen, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.”

Vanuit de coalitie klinkt vooral door dat het jammer is dat het doel om aan goede inspraak te werken, een flinke kras heeft opgelopen. “We betreuren dat het zo ver heeft moeten komen”, zegt Abdelhaq Jermoumi van de PvdA. Daar sluit GroenLinks zich bij aan. “Wij zien graag dat de gemeente en de maatschappelijk betrokken partijen hun best doen om met elkaar in gesprek te blijven, nu en in de toekomst.” D66 sluit de gelederen door te wijzen op het belang van goede participatie. De democraten gaan contact opnemen met de buurtverenigingen om te kijken hoe het vertrouwen kan worden teruggewonnen.

Je zin niet krijgen is iets anders dan je niet gehoord voelen

Verwachtingsmanagement
Jermoumi vindt dat het nu vooral aan ‘zijn’ college is om het signaal van de buurtverenigingen op te pakken en te bekijken hoe de verwachtingen beter gemanaged kunnen worden. “Dat betekent: beter vertellen in welke fase een project zich bevindt, hoe de raad hier misschien al over heeft besloten en welke mogelijkheden er nog zijn om ergens nog wijzigingen in aan te brengen.” Hij benadrukt wel dat meepraten niet altijd betekent dat je je zin krijgt, iets wat door diverse oppositiepartijen wordt weggewuifd als luchtfietserij. “Je zin niet krijgen is iets anders dan je niet gehoord voelen”, zegt Bleijie daarover.

Volgende week gaat het nieuwe politieke jaar van start en zal het signaal van de buurtverenigingen diverse malen aan bod komen. Of een eerder geplande afspraak tussen de buurtverenigingen en de gemeente aankomende maand nog doorgaat, is niet duidelijk.

Advertentie

Leiden Politiek Buurtverenigingen praten niet meer


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×