Informateur Oegstgeest gaat praten met vier grootste partijen

PvdA-senator Ruud Koole die namens Progressief Oegstgeest (PrO) onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een coalitie te vormen die op een meerderheid steunt, gaat praten met vier partijen. De VVD, PrO, D66 en het CDA. Dat heeft Koole bekend gemaakt na een eerste serie gesprekken met delegaties van alle zes de raadsfracties. Koole begon afgelopen week aan zijn klus, nadat zo’n poging onder leiding van VVD-informateur Vincent Janssen was mislukt.

Naast een rondje langs de fracties sprak Koole inmiddels ook met raadgriffier Fred Kromhout, met burgemeester Jaensch, met de wethouders Huizing (VVD) en Nieuwenhuis (CDA) en ook met de opgestapte wethouder Peter Glasbeek van PrO. Tenslotte ging hij voor achtergrondinformatie ook te rade bij zijn voorganger Vincent Janssen.

“Op basis van de naar voren gebrachte inzichten tijdens de verkennende gesprekken heb ik besloten deze week vervolggesprekken te hebben met VVD, PrO, D66 en CDA, waarna wordt geprobeerd vast te stellen welke van de mogelijke meerderheidscoalities binnen de groep van deze vier partijen als eerste wordt onderzocht”, meldt Koole in zijn eerste informatiebericht.

Het vormen van een driepartijencoalitie in Oegstgeest, nodig voor een meerderheid, zal niet meevallen. Koole’s opdracht is een college vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de raad, waarin Progressief Oegstgeest in elk geval een van de partijen is. PrO wil niet met de VVD en de VVD wil niet met D66. Net als het CDA trouwens. Die partij ziet alleen een voortzetting van de oude coalitie als optie. D66 sluit samenwerking met de VVD niet uit, maar een coalitie met de liberalen is niet de eerste optie voor die partij. Daarmee lijkt de opdracht van Koole nu al stuk te lopen op de onwil van partijen om met elkaar in zee te gaan.

Coalitie met vier partijen
Zondagmiddag was Tim van Tongeren te gast in het programma Licht op Leiden dat Sleutelstad sinds begin van de zomer wekelijks uitzendt op radio en tv. De oud-fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest sprak daar zijn voorkeur uit voor een vierpartijencoalitie met VVD, PrO, CDA en D66. Die optie zal door Koole wellicht worden onderzocht, maar ook dat lijkt vooralsnog een kansloze missie. Mocht er wel een coalitie komen waaraan ook PrO weer deelneemt, dan is Van Tongeren wel in voor een wethouderspost: “Als ze me vragen zeg ik geen nee.”

Tim van Tongeren (links) in gesprek met presentator en tevens oud-wethouder voor PrO, Ton Kohlbeck. Oud-fractievoorzitter pleitte zondag voor een brede coalitie met VVD, PrO, CDA en D66.

Volgens VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren is ook zo’n coalitie geen haalbare kaart. “D66 heeft zichzelf buitenspel gezet, tot twee keer toe een uitnodiging voor een gesprek afgeslagen en vindt partijpolitiek kennelijk belangrijker dan bestuursverantwoordelijkheid te nemen om het dorp door de crisis te halen.” Spaargaren citeert daarbij letterlijk de tekst die zijn CDA-collega Eibertjan van Blitterswijk vorige week de wereld in stuurde. “Ik had het dan ook niet beter kunnen zeggen”, aldus de liberale voorman die ook hoopt dat PrO alsnog bereid is om weer aan tafel te gaan met VVD en CDA. Als dat niet lukt ziet de VVD als laatste optie een ‘zakencollege’ van VVD en CDA. Dat stoelt dan niet op een meerderheid en valt sowieso buiten de opdracht van de huidige informateur.

 

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×