De haring wordt dit jaar buiten uitgedeeld op 3 oktober. Ook zijn de visjes al schoongemaakt en voorverpakt. Er wordt gewerkt met tijdsloten, om bezoekersstromen te reguleren. (Foto: Chris de Waard).

Veel 3 oktoberactiviteiten dit jaar alleen voor leden

Tijdens de viering van Leidens Ontzet gaat een aantal onderdelen van de viering niet door. Zo is er geen kermis en ook geen optocht en is de taptoe voor verenigingen vervangen door een online variant. Onderdelen die wel doorgaan, krijgen een ander karakter doordat ze alleen voor leden zijn. De 3 October Vereeniging heeft daartoe besloten, omdat vanwege de coronacrisis verschillende populaire onderdelen noodgedwongen kleinschaliger moeten worden georganiseerd.

Zo gaat de uitdeling van Haring & Wittebrood bijvoorbeeld wel door. Net als de Minikoraal, de Koraalzang, de Reveille en het Kinderplein. Deze activiteiten én de uitreiking van Hutspot zijn dit jaar alleen voor leden van de vereniging. Begin september lanceert de 3 October Vereeniging een speciale app met alle informatie over Leidens Ontzet en de mogelijkheid om in te schrijven voor activiteiten.

Haring en Wittebrood
Al sinds de oprichting van de 3 October Vereeniging in 1886 delen de commissarissen en het bestuur ieder jaar op 3 oktober Haring & Wittebrood uit. Voor veel mensen is het één van de mooiste onderdelen van het Feest der Feesten. Voor de Vereeniging stond dan ook als een paal boven water dat de uitdeling van Haring & Wittebrood hoe dan ook door moest gaan. Net als bijvoorbeeld de Herdenkingsdienst in de Pieterskerk. De uitreiking wordt wel anders georganiseerd dan anders. “Dat is onvermijdelijk”, zegt voorzitter Rik Kamps. “Ook de 3 October Vereeniging moet rekening houden met de veiligheidsmaatregelen van het RIVM en het streven van de gemeente Leiden om een grote toeloop van mensen naar het centrum op hetzelfde moment zoveel als mogelijk te voorkomen.”

Kamps: “De uitdeling organiseren we net als andere jaren op 3 oktober bij de Waag. Alleen niet binnen, maar buiten. Er zijn geen haringen in een emmer, maar schoongemaakte en voorverpakte haringen. Ondanks het feit dat wij de toestroom regulieren door met tijdsloten te werken en er dus minder Leidenaren tegelijkertijd bij de Waag aanwezig zullen zijn, rekenen we er op dat het daar ook dit jaar bijzonder en ouderwets gezellig zal zijn.”

Koraal en Reveille
De Vereeniging stelt alles in het werk om ook de Koraalzang, de Reveille en het Kinderplein door laten gaan. Samen met de Herdenkingsdienst, de uitreiking van Hutspot, de Rijdende Geus en een speciale 3 October Ontzettend Livestream biedt de Vereeniging daarmee een divers en coronaproof programma op 2 en 3 oktober aan. “Bij alle activiteiten die we organiseren geldt dat de Vereeniging zich aan de maatregelen om het coronavirus in te dammen zal houden. Dat kan dus betekenen dat sommige activiteiten niet door kunnen gaan. Bijvoorbeeld omdat de veiligheidsregio er (toch) geen toestemming voor kan geven”, zegt Kamps.

Alleen voor leden
De 3 October Vereeniging had er voor kunnen kiezen om niet of nauwelijks iets te organiseren tijdens Leidens Ontzet. Te meer omdat de Vereeniging dit jaar door alle beperkende maatregelen toch al financieel een forse aderlating moet doen. “Maar daar kiezen we dus bewust niet voor”, zegt Kamps. “In Leiden vieren we Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober en dat doen we al sinds 1574. Dat kan zelfs corona niet verhinderen. Gevolg van deze keuze is wel dat we onze beperkte middelen moeten verdelen over verschillende onderdelen van de viering. Daarom organiseren we activiteiten anders en kleinschaliger dan normaal gesproken.”

Een van de maatregelen die de 3 October Vereeniging noodgedwongen moet nemen is het beperken van de uitreiking van Haring & Wittebrood voor leden. De Reveille en de koraalzang worden live uitgezonden via de 3 October Ontzettend Livestream die ook door Sleutelstad op TV zal worden uitgezonden. Kamps: “Leden hebben daarbij de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn bij Reveille en Koraalzang. Uiteraard is er een maximum aan het totaal aanwezige aantal leden. De minikoraal is te bekijken via de livestream van de Vereeniging. Hier is geen publiek aanwezig: alleen basisschoolkinderen. De Hutspotmaaltijd is, trouwens net als andere jaren, alleen voor leden.

Lancering van een speciale app
Begin september lanceert de 3 October Vereeniging een gratis app waarmee Leidenaren en 3 oktoberfans op de hoogte kunnen blijven van al het rood-witte nieuws. In de app staat alle informatie over Leidens Ontzet, de Vereeniging, de liederen en het programma. Via de app kunnen leden zich bovendien inschrijven voor activiteiten. Dat kan van 10 tot 13 september. Binnenkort ontvangen alle leden nadere informatie over de wijze van inschrijving. Begin september wordt bekend hoe de app te downloaden is.

Iedereen die voor 8 september lid wordt van de 3 October Vereeniging (voor 7,50 euro per jaar) kan zich voor de activiteiten inschrijven. Daarbij wordt wel rekening gehouden met aantallen toegestane plaatsen en het aantal beschikbare haringen, wittebroden en hutspotmaaltijden.

Cultuur Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2020


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×