Op 7 juli stonden de eerste ondertekenaars van het Sportakkoord te juichen op het veld van DIOK, nu moeten de plannen van het papier afkomen. (Foto: Gerry van Bakel).

Leids Sportakkoord moet nu 'van het papier afkomen'

Vlak voor de zomervakantie ondertekenden sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente Leiden het Leids Sportakkoord. Met de herfst in aantocht is het tijd om handen en voeten te geven aan de ambities van deze stadsbrede overeenkomst die sporten en bewegen voor elke inwoner toegankelijk en aantrekkelijk moet maken.

Mijke Sluis was begin 2020 aangetrokken als sportformateur om alle partijen om de tafel te krijgen en bouwstenen voor een lokaal sportakkoord te vergaren. Nu het document er ligt en de eerste handtekeningen zijn gezet, mag ze als aanjager nogmaals de ronde gaan maken om zoals ze zelf zegt “het akkoord van het papier af te krijgen.” Want een tekst waar veel mensen zich achter kunnen scharen is mooi, maar het gaat uiteindelijk om wat er gebeurt op de velden, in de hallen en in de wijken. Mijke Sluis: “We hebben bij de ondertekening ook gevraagd zet ook je handtekening bij een van de actiepunten in het akkoord. En begin met uitwerking daarvan.”


Sport071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Mijke Sluis, sportformateur en aanjager van het Leids Sportakkoord.

Wat maakt dit sportakkoord tot een Leids Sportakkoord? Sluis zegt dat het zit in de speerpunten die gekozen zijn. “In het Nationale Sportakkoord werden zes ambities genoemd, in Leiden is er gekozen voor vier daarvan. Daar wil Leiden op inzetten. Het gaat erom waar zit hier de energie. Alle lokale partijen hebben zich daarover kunnen uitspreken.”

Topsport
Van de honderd sportverenigingen die Leiden rijk is, staan er nog maar betrekkelijk weinig handtekeningen onder het Sportakkoord, aldus Sluis. “Ik denk niet dat ze het een ver-van-hun-bedshow vinden, maar je ziet dat er weinig clubs direct betrokken zijn. Het is aan ons om concreter te maken wat verenigingen aan het sportakkoord hebben. Als je kijkt naar de sportclubs lopen ze eigenlijk allemaal tegen dezelfde problemen aan. Ze hebben moeite met het werven van vrijwilligers en om vrijwilligers vast te houden en ook om bestuursleden te vinden. Vrijwilligersbeleid is een van onze actiepunten. We kunnen daarbij gebruikmaken van de expertise van de breedtesportcoƶrdinator van de gemeente, Rik van der Geest en ook de NOC-NSF heeft iemand beschikbaar die daar veel kennis en ervaring mee heeft. We denken aan het maken van een blauwdruk of een handboek. Iets waar verenigingen zelf verder mee kunnen.”

Wie het rapport leest, blijft wellicht een beetje met het gevoel zitten: wat is nu de bedoeling en wat betekent dit voor mij en voor mijn club? Sluis begrijpt dat wel. Maar hoopt dat het niet betekent dat mensen afhaken, maar juist komen aankloppen bij haar. Want het Sportakkoord staat of valt met de inzet van zoveel mogelijk mensen en organisaties. “Ik zie bijvoorbeeld al veel gebeuren op het terrein van ‘Topsport inspireert’, een van de ambities uit het akkoord, waarbij topsporters en toptalenten naar scholen gaan of gekoppeld worden aan een toernooi om kinderen te inspireren.”

Voor meer informatie over het Leids Sportakkoord ga naar de website van Sportstad Leiden. Of stuur een mail naar Mijke Sluis via sportakkoordleiden@gmail.com.

 

Leiden Sport Leids Sportakkoord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×