Juichende sporters en bestuurders bij ondertekening Leids Sportakkoord. (Archieffoto: Gerry van Bakel)

Tien plannen ingediend voor Leids Sportakkoord: 'Best netjes voor de eerste ronde'

Er zijn tien voorstellen ingediend voor een stukje van de 60.000 euro uit het Leids Sportakkoord, dat Leidenaren moet motiveren om te bewegen. Vlak voor de zomervakantie werd het Leids Sportakkoord getekend door 42 partijen. Om aanspraak te kunnen maken op een deel van het geld moet er in ieder geval een sportvereniging betrokken zijn bij de aanvraag.

“Tien aanvragen is best netjes voor de eerste ronde”, zegt Mijke Sluis, sportformateur en aanjager van het Leids Sportakkoord. “Deze deadline was natuurlijk al snel na de ondertekening van het akkoord, dus voor zo’n kort tijdsbestek zijn we tevreden. Het is gaaf om te zien dat mensen echt wat goeds willen indienen. Je hoopt altijd op meer, maar het is te kort dag om samenwerkingen tot stand te krijgen, zeker in coronatijd. Er zitten ook sportverenigingen bij de voorstellen, maar helaas niet bij allemaal.”

Om in aanmerking te komen voor een gedeelte van de 60.000 euro moeten twee partijen samen met een voorstel komen, waarvan minimaal één partij een sportvereniging is. “Professionele organisaties zouden de kartrekkers zijn”, legt Sluis uit. “Onze grootste peiler is samenwerking, waarbij we uitgaan van een ‘één plus één is drie’-effect. In maart is de tweede ronde om voorstellen in te dienen, daar heb ik goede hoop voor.”

Elk project maakt kans op maximaal 5000 euro. Het geld dat overblijft van deze ronde gaat naar de ronde van maart. Dat is echter niet het enige beschikbare geld om sportverenigingen te helpen. “We hebben ook nog 21.000 euro beschikbaar om de komende drie jaar verschillende services aan te bieden aan Leidse sportverenigingen”, vertelt Sluis. “We bieden een soort menukaart aan met workshops, sessie of cursussen die we graag onder aandacht brengen bij de verenigingen. Die willen we afstellen op de vraag.”

Kosteloze projecten
Onder de vlag van het Sportakkoord zijn er ook al samenwerkingen gestart die geen financiële ondersteuning nodig hebben. “Op het gebied van topsport hebben een aantal verenigingen duidelijk gemaakt dat ze bij elkaar in de keuken willen kijken”, zegt Sluis. “Maar ook op het gebied van trainingsmethoden werken atletiekers en schaatsers met elkaar en werken roeiverenigingen ook samen.”

Ook in de welzijshoek is er een voorbeeld. “Vluchtelingenwerk Leiden hoort van veel eerstejaars statushouders dat zij graag willen sporten. Nu werken sportcoaches van Incluzio samen met sportverenigingen om deze nieuwe doelgroep ook aan het bewegen te krijgen.”

Over de aanvragen die wel geld kosten, zal de regiegroep volgende week overleggen. “Het is vooral belangrijk om te kijken of er sportverenigingen bij betrokken zijn”, zegt Sluis. “Mocht dat niet zo zijn, zullen we een voorstel doen voor een mogelijke samenwerking. We willen graag een adviesrol hebben, en niet met een rood pennetje werken.”

Leiden Sport Leids Sportakkoord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×