De eerste bijeenkomst werd drukbezocht. (Foto: Gerry van Bakel).

Medewerking sportclubs aan Leids sportakkoord blijft achter

De komende drie weken zijn cruciaal voor de totstandkoming van het Leids sportakkoord. Op 8 juni moet sportformateur Mijke Sluis een conceptakkoord indienen bij het Leidse college. Sluis roept sporters op aan te schuiven aan de virtuele vergadertafels van de werkgroepen die hiervoor input leveren.

In die werkgroepen zijn de sportverenigingen nog een beetje ondervertegenwoordigd volgens Sluis. “We hebben in Leiden 100 sportverenigingen en slechts tien van hen praten op dit moment mee in de werkgroepen. Ik snap dat ze dag en nacht aan het werk zijn om sporten voor de jeugd weer mogelijk te maken, maar dit sportakkoord is ook van de belang voor de toekomst. En het hoeft niet allemaal van de sportclubbestuurders te komen. Trainers, wedstrijdsecretarissen en andere leden van de verenigingen zijn ook welkom.”


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met sportformateur Mijke Sluis over het Leidse sportakkoord dat in de maak is.

Op 9 maart kwam een gemêleerd gezelschap van maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en belangenorganisaties in de kantine van rugbyclub DIOK bijeen voor een inspiratiebijeenkomst. Sluis haalde die avond een scala aan ideeën, vragen en opmerkingen op. “Dat was een mooie avond met veel energie. Met een kleine groep kwartiermakers zijn we al die gele briefjes gaan bekijken en groeperen en daaruit is een verslag gekomen dat het startpunt werd voor fase twee.”

Bijdrage sportclubs
Direct na deze bijeenkomst legde de coronacrisis het land plat en de sportaccommadaties werden leeg en stil. Dat zette even een streep door de plannen om het sportakkoord handen en voeten te gaan geven. Maar al snel werd er een virtuele werkwijze gevonden. “Het is niet ideaal”, geeft Sluis toe, “maar we zijn toch met elkaar aan de gang gegaan om de ingediende ideeën om te zetten in concrete plannen. We hebben zeven werkgroepen die virtueel bijeenkomen en in elke werkgroep zitten vijf tot zeven organisaties. Dat zijn maatschappelijke organisaties, coachingsbureaus en ook sportverenigingen. Maar van die laatste kunnen we nog wel meer input gebruiken. Ik zou zeggen als je de komende drie weken tijd hebt om mee te praten, meld je aan.”

Harde deadline
Eind juni moet er een Leids sportakkoord naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aanspraak te kunnen maken op een (bescheiden) uitvoeringsbudget. “Die deadline van 26 juni is echt hard”, zegt Sluis. “Tegelijkertijd moet je beseffen dat er dan alleen iets op papier moet staan, waar iedereen zijn handtekening onder heeft gezet. Pas na de zomer, als het uitvoeringsbudget beschikbaar komt, gaat iedereen echt aan de slag om de plannen van het papier af te krijgen.”

Wie mee wil praten over het Leids sportakkoord, kan mailen naar Mijke Sluis via sportakkoordleiden@gmail.com. Kijk voor meer informatie op de website van SportstadLeiden.nl onder het kopje sportakkoord.

 

Leiden Sport Leids Sportakkoord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×