Burgemeester Lenferink reageert op de persconferentie van het kabinet. (Foto: Chris de Waard).

Geen extra coronamaatregelen in onze regio

Vanaf zondagavond zijn in zes veiligheidsregio’s enkele aangescherpte maatregelen van kracht om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft het kabinet vrijdagavond bekendgemaakt in een persconferentie.

De maatregelen zijn genomen in nauw overleg met de regio’s waar het aantal besmettingen met Covid-19 snel toeneemt. Dat is ook in Leiden het geval. Burgemeester Lenferink neemt daar bovenop geen extra maatregelen. Wel komen er specifieke voorlichtingscampagnes voor onder andere jongeren.

Er geldt vanaf zondag 18.00 uur zowel binnen als buiten een verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen en de horeca krijgt te maken met een beperking van de openingstijden. Na middernacht mag er niemand meer naar binnen en moet de muziek uit. Een uur later moeten de kroegen dicht.

Burgemeester Lenferink geeft een toelichting op de maatregelen die ook in onze regio van kracht worden.

Zorgelijk
Volgens de zogenoemde ‘escalatieladder’ die het kabinet begin september heeft gepresenteerd kan een regio zich op één van drie niveaus bevinden: waakzaam – zorgelijk – ernstig. Hierbij wordt gekeken naar een aantal zogenaamde signaalwaarden en die zijn van invloed op de maatregelen die hierbij nodig zijn. Hollands Midden is samen met een aantal buurregio’s opgeschaald naar ‘zorgelijk’.

Grondwet
Sinds eind juli neemt het aantal besmettingen in onze regio toe. Vooral onder jongvolwassenen, studenten, mensen met een migratie-achtergrond en arbeidsmigranten. De meeste besmettingen vinden plaats in een thuissituatie. “En achter de voordeur is handhaven al snel in strijd met de grondwet”, zegt de Leidse burgemeester Lenferink die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM).

Boegbeelden
In plaats van het uitdelen van boetes zet de VRHM vooral in op voorlichting. Daarbij worden de risicogroepen benaderd, net als hun werkgevers en mensen die afhankelijk zijn van hulp. Daarbij worden lokale boegbeelden ingezet in de hoop dat dat het draagvlak voor de maatregelen zal vergroten.

Horeca
Op openbare plekken zullen de coronaregels wel worden gehandhaafd. Het gaat dan vooral om plekken waar de kans op besmetting het grootst is, zoals in de horeca, kantines bij sport- en andere verenigingen en scholen, vakantierecreatie, arbeidsmigranten en jongeren.

Om kwetsbare groepen te beschermen komen er voor hen mogelijk speciale tijdvakken in bijvoorbeeld  gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden. Ook worden andere organisaties, zoals supermarkten en musea, opgeroepen om zulke venstertijden in te stellen.

Winkelwagentjes
De veiligheidsregio roept onder meer supermarkten op om de basisregels weer strikter toe te gaan passen. Dat betekent winkelwagentjes en mandjes tellen en desinfecteren, maar ook het anderhalve meter afstand houden aanmoedigen met pijlen en andere markeringen. Ook moeten mensen overal waar ze binnenkomen hun handen weer desinfecteren en bij bezoek aan de horeca moeten de ondernemers altijd vooraf gezondheidschecks doen en contactgegevens van bezoekers registreren.

Studentenfeest Van der Werfpark

Burgemeester Lenferink reageert vandaag ook op het illegale feest dat eerstejaars studenten donderdagavond  hielden in het Van der Werfpark. Hij is teleurgesteld in hun gedrag en blij dat hun Augustinus meteen actie heeft ondernomen en onder meer alle kennismakingsactiviteiten heeft opgeschort. “Overigens heb ik ook de ontheffing daarvoor ingetrokken en ze zullen niet snel weer een nieuwe krijgen”, voegt de burgermeester daar nog aan toe.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Coronafeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×