Op donderdagavond 13 juni 2019 vindt er achter gesloten deuren een gemeenteraadsvergadering plaats. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Endegeest overschaduwt de besluitvorming van Nieuw-Rhijngeest Zuid

De politieke besluitvorming over de toekomstige inrichting van landgoed Endegeest in Oegstgeest heeft vanaf het voorjaar van 2019 veel aandacht van ambtenaren en politici in Oegstgeest gevraagd. Zo veel zelfs dat de besluitvorming over de nieuwe woonwijk Nieuw-Rhijngeest Zuid eronder lijdt, zeggen politici. “Die plannen hebben in het geweld van Endegeest wel een wat lagere prioriteit gekregen. Daar moeten we eerlijk over zijn”, zegt raadslid voor Progressief Oegstgeest (PrO) Nico Janssen.

Lees ook: Er was twaalf jaar nodig voor de bouwplannen op Nieuw-Rhijngeest Zuid

Tekenend voor de verhouding tussen de twee gebiedsontwikkelingen in het dorp is de situatie die zich op donderdagavond 13 juni 2019 voordoet. Terwijl de universiteit na ruim een jaar radiostilte in het Hilton hotel de nieuwste plannen voor Nieuw-Rhijngeest Zuid presenteert, vergadert de voltallige gemeenteraad een kilometer verderop in het geheim over de toekomst van Endegeest. Wat de universiteit met de eerdere kritiek van de gemeenteraad heeft gedaan en hoe bewoners daar op reageren, speelt zich dus buiten het blikveld van de politici af.

Ook als er in het late voorjaar van 2020 een besluit moet worden genomen over de 800 woningen op Nieuw-Rhijngeest Zuid overheerst landgoed Endegeest het politieke en publieke debat. Begin juni wordt er in de – door corona online – raadscommissie Ruimte nog wel uitgebreid van gedachten gewisseld over de woonwijk. Maar als wethouder Peter Glasbeek eind juni opstapt na onenigheid over Endegeest is er geen tijd meer voor Nieuw-Rhijngeest Zuid. Over dat dossier wordt pas vlak voor het zomerreces, na weken van ingelaste extra online raadsbijeenkomsten, gestemd.

Slappe knieën
Desgevraagd spreekt wethouder Jan Nieuwenhuis de invloed van het bestuurlijke geweld over de toekomst van Endegeest op de besluitvorming tegen. “Beide ontwikkelingen vallen onder een andere wethouder en elk gebied wordt begeleid door eigen ambtenaren. Ik zie dus geen verband”, zegt de wethouder over het proces achter de schermen bij de gemeente.

Aan de kant van de gemeenteraad ligt dat anders. De volksvertegenwoordigers doen hun politieke werk in de avond- en weekenduren, vaak naast een reguliere voltijdsbaan. Dat betekent dat de tijd voor het lezen van dossiers, overleg met de fractie en vergaderingen van de raad beperkt zijn. Bovendien zijn de taken bij veel fracties zo verdeeld dat zowel Endegeest als Nieuw-Rhijngeest Zuid op het bordje van dezelfde raadsleden terecht komt.

Naast coalitiepartijen VVD en PrO, zeggen daarom ook verschillende oppositiepartijen dat Endegeest de aandacht van Nieuw-Rhijngeest Zuid heeft opgeslokt. Hart voor Oegstgeest zegt ervan overtuigd te zijn ‘dat de ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest Zuid is beïnvloed door bestuurlijk geweld van externe partijen in combinatie met slappe knieën van het college’. Lokaal Oegstgeest noemt het zelfs een bewuste strategie van de wethouder om een eigen agenda door te drukken.

Dit artikel is onderdeel van een serie over het gebied Nieuw-Rhijngeest Zuid, waar de komende jaren honderden woningen zullen worden gebouwd. Een financiële bijdrage van het Leids Mediafonds heeft de benodigde extra tijd voor deze productie vrijgemaakt, waardoor het voor IJsbrand Terpstra (Sleutelstad) en Willemien Timmers (Oegstgeester Courant) mogelijk was om archiefmateriaal te bekijken en een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur. Alle artikelen uit deze serie verschijnen ook in de Oegstgeester Courant, waarmee voor deze productie is samengewerkt.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×