Wethouder Binnendijk van financiën presenteerde vandaag de Leiderdorpse gemeentebegroting voor de komende jaren. (Foto: Chris de Waard).

Leiderdorp krijgt begroting volgend jaar niet sluitend

Met een bedrag van bijna een kwart miljoen aan de verkeerde kant onder de streep is de gemeente Leiderdorp er niet in geslaagd om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen. Volgens wethouder Daan Binnendijk van financiën zijn de rode cijfers geen bezwaar. “We presenteren een programmabegroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 en over die hele periode sluit het plaatje wel en daar gaat het om.” Leiderdorp moet daarvoor wel zo’n 1,5 miljoen per jaar bezuinigen.

Een niet sluitende begroting is niet toegestaan en leidt er doorgaans toe dat de provincie als toezichthouder ingrijpt en een gemeente die het huishoudboekje niet rond krijgt onder curatele stelt. Binnendijk heeft dat in 2017 al eens meegemaakt als wethouder van financiën in Voorschoten waar hij toen werd binnengehaald om orde op zaken te stellen.

Door de alsmaar oplopende kosten van WMO en jeugdzorg, verergerd door de coronacrisis, slagen steeds meer gemeenten er niet in om de uitgaven in de hand te houden. Dat dat in Leiderdorp nu nog wel is gelukt, komt doordat de gemeente er op zich goed voorstaat. Maar ook hier drukken de kosten van het ‘sociaal domein’ zwaar op de begroting waaruit noodgedwongen zo’n anderhalf miljoen euro per jaar aan lasten is geschrapt.

Chris de Waard in gesprek met de Leiderdorpse wethouder Daan Binnendijk van financiën over de gemeentebegroting voor de komende jaren.

Zaken waar Leiderdorp het mes in zet, zijn om te beginnen het eigen vlees. Van alle bezuinigingsmaatregelen wordt daar het diepste in gesneden. Ook Incluzio en Sportfondsen moeten met elk 75.000 euro minder stevig bijdragen aan de bezuinigingen. Met die organisaties wordt overigens nog gesproken, dus helemaal hard zijn die al in de begroting opgenomen besparingen niet.

Het Leiderdorpse college verwacht niet dat de provincie daar heel moeilijk over zal doen. Binnendijk: “Als toezichthouder kijkt de provincie niet alleen of de begroting sluitend is, maar ook hoe realistisch de cijfers zijn. En het is heel realistisch dat we eruit komen met deze organisaties.” De lijst met bezuinigingsvoorstellen op de pagina’s 154 en 155 van de begroting is lang en telt voor 2021 op tot bijna 1,1 miljoen. In 2022 wordt er ruim 1,3 miljoen bezuinigd, in 2023 bijna 1,5 miljoen en in 2024 met ruim 1,6 miljoen euro het meeste.

Naast cijfers geeft de programmabegroting ook een beeld van alle plannen die de komende jaren met het beschikbare geld worden uitgevoerd. Het gaat daarbij wel vooral om ‘need to haves’ en in veel mindere mate om ‘nice to haves’ waarschuwt wethouder Binnendijk als strenge penningmeester van het Leiderdorpse college. “Er is alle reden om waakzaam te zijn.”

Zaken die volgend jaar in uitvoering komen zijn – vaak na jaren van praten – de nieuwe sportnota, maar bijvoorbeeld ook het mobiliteitsplan met allerlei verkeersmaatregelen zoals het aanpakken van de Voorhoflaan, de Ericalaan en de Simon Smitweg. Ook de woningen in de Statenhof worden in 2021 opgeleverd, net als twee woontorens op de Driemasterlocatie en sociale huurwoningen in het te transformeren voormalige politiekantoor aan de Hoogmadeseweg. Later dit jaar beslist de gemeenteraad ook over de Baanderij. Daarna kan ook daar worden begonnen met de realisatie van de plannen.

Veel geld gaat er ook naar onderwijshuisvesting. Volgende week stelt de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast voor de scholen in het dorp. De gebouwen van vijf basisscholen worden de komende jaren vernieuwd, vervangen en soms ook uitgebreid. Dat moet allemaal zo energieneutraal mogelijk. Het gaat om de Hobbit, ’t Bolwerk en de tussenliggende Sportzaal Klerkenhof, basisschool de Schakel aan het Van Alphenplein, de Elckerlyc en de Willem de Zwijgerschool aan de Bernhardstraat.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×