Het college van Voorschoten. (Archieffoto: Lieuwe van Slooten).

Overschot op begroting Voorschoten 2021, daarna heel veel onzeker

De begroting van de gemeente Voorschoten is voor het komend jaar positief. De gemeente houdt zelfs geld over. In de jaren daarna zijn de vooruitzichten minder rooskleurig en vooral minder duidelijk. De gevolgen van de coronacrisis, de stijgende kosten van de (jeugd) zorg en de hoeveelheid geld van het gemeentefonds brengen financiële uitdagingen met zich mee.

Al met al ziet het er goed uit voor Voorschoten. Afgelopen zomer nog opperde wethouder Marcel Cramwinckel (D66), die over de schatkist gaat, nog dat er maatregelen getroffen moesten worden om de meerjarenbegroting rond te krijgen. Zo dacht hij aan hogere lokale lasten (bijvoorbeeld de hondenbelasting of toeristenbelasting) en aan de onroerendzaakbelasting (ozb) van niet-woningen. Die zou worden geschrapt voor de gebruikers en verhoogd worden bij de eigenaren. Dat zou dan ook leegstand tegen moeten gaan.

De maatregelen blijken niet nodig. Het geld vanuit Den Haag was in de voorspellingen van afgelopen zomer nog niet meegenomen en die maken een hoop gaten dicht. Desalniettemin zitten er wel uitdagingen in het financiële plaatje. Met name in de jeugdzorg: ‘De structureel toenemende kosten zijn op termijn niet te beheersen en hollen gemeentelijke voorzieningen uit’, staat er in de begroting. Een deel van het overschot van dit jaar wordt daarom alvast opzij gezet.

Aanloopkosten
Een andere onzekere factor is de bijdrage vanuit het gemeentefonds. Dat fonds, waaruit geld van de landelijke overheid wordt overgeheveld naar gemeenten, wordt herzien. Dat wil zeggen dat er opnieuw gekeken wordt welke gemeente welk bedrag krijgt. Voorschoten verwacht minder geld te krijgen en rekent daarom op structureel lagere inkomsten. Om daarop te anticiperen heeft de gemeente alvast geld gereserveerd.

Voor de ambtelijke reorganisatie zet de gemeente Voorschoten ook geld opzij. De Werkorganisatie Duivenvoorde  (WODV) waarin Voorschoten op ambtelijk gebied samenwerkte met de gemeente Wassenaar wordt uitgekleed. Structureel moet het ambtenarenapparaat (ruim 16 miljoen euro) niet meer gaan kosten door de reorganisatie, maar er zijn wel eenmalige kosten nodig. Deze aanloopkosten zijn dit jaar 125.000 euro. Voor volgend jaar is het nog onbekend, maar is er wel rekening gehouden met extra uitgaven op dit gebied.

Huren kwijtschelden
Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag riep onder meer de fractie Voorschoten Lokaal Sterk (VLS) op om geld vrij te maken om sportverenigingen te helpen. Zij hebben het lastig in deze tijd dat hun kantines verplicht gesloten zijn. “Sport, spel en andere gemeenschappelijke activiteiten zijn tenslotte belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, die we allen nu zo missen in verband met de coronacrisis”, aldus de fractie van VLS.

De gemeente Voorschoten gaat ondanks alle onzekerheden haar best doen voor de sportverenigingen. “Het is wel ons voornemen om de huren kwijt te schelden”, zei wethouder Cramwinckel daarover.

Economie Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×