(Archieffoto).

Nieuw actiecomité voor 'verloren' groep vluchtelingen

“Er zwerven zo’n achttien uitgeprocedeerde asielzoekers door Leiden. Daar moeten we voor opkomen”, zegt Hilde Jansen. Ze heeft daarom samen met andere vrijwilligers het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL) opgericht. Het nieuwe initiatief wil zorgen voor de eerste levensbehoefte van deze ‘verloren groep’.

Meerdere vluchtelingen zijn tussen wal en schip geraakt na de sluiting van de bed-bad-broodopvang (BBB) afgelopen voorjaar. Een aantal van de ex-BBB’ers vertrok naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam, maar keerde terug omdat ze daar niet geholpen werden. “Zij kregen geen toestemming om terug te keren naar het land van herkomst en hier krijgen ze ook geen verblijfsvergunning”, zegt Jansen.

Nieuws071-presentator Melle Tuik in gesprek met initiatiefneemster Hilde Jansen.

Het actiecomité, dat in augustus van dit jaar is opgericht, komt daarom op voor deze groep. Zo delen ze voedselbonnen uit en proberen ze te helpen met huisvesting. Verder coördineren ze hun verrichtingen met de al bestaande organisaties zoals De Bakkerij, een kerkelijk centrum voor hulp aan mensen in nood, en Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL).

Via een speciaal fonds (Het Leids Ongedocumenteerden Fonds) proberen ze geld in te zamelen om de hulp mogelijk te maken. “Dat gaat gewoon via ons eigen netwerk. In eerste instantie zat er 5.000 euro in, maar nu zoeken we middelen om het permanent te maken”, aldus Jansen. “We zijn al blij met 25 euro in de maand.”

Schrijnende gevallen
De BBB viel onder het beheer van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV). De sluiting van de opvang zorgde voor het einde van STUV dat zich per 1 januari 2021 gaat opheffen. Ze kregen geen subsidie meer van de gemeente en andere geldschieters werden niet gevonden.

Het nieuwe COOL springt nu in het gat van STUV als het gaat om de zorg voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Toch is het nieuwe initiatief volgens Jansen, die zeven jaar voorzitter was bij STUV, wel anders. “Er zal nooit een tweede BBB komen. Wij kijken met een kleine groep of we iets kunnen betekenen voor de meest schrijnende gevallen.”

Of het actiecomité COOL permanent wordt is niet zeker. Voorlopig moeten ze het hebben van particuliere steun en hebben ze nog niet officieel aangeklopt bij de gemeente Leiden. “We hebben wel een aantal politieke partijen over de vloer gehad. We hopen dat zij steun voor ons kunnen regelen”, aldus Jansen. “En wie wil helpen kan doneren via  de Diaconie Leiden onder vermelding van het Leids Ongedocumenterden
Fonds op rekening NL 46 INGB 0000 097065.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×