Het convenant werd ondertekend door rector magnificus Carel Stolker en vice-rector magnificus en Hester Bijl en van de zijde van de 3 October Vereeniging door voorzitter Rik Kamps en penningmeester Bart van der Poel. (Foto: PR).

Universiteit en 3 October Vereeniging leggen samenwerking vast

De Universiteit Leiden en de 3 October Vereeniging hebben hun bijzondere verhouding en samenwerking in een convenant bekrachtigd. Met de ondertekening is vastgelegd hoe de partijen in de toekomst samen betrokken zijn bij de viering en herdenking van Leidens Ontzet.

Beide partijen hechten eraan om de viering en herdenking van Leidens Ontzet ook in een wetenschappelijke context te blijven plaatsen. De universiteit biedt daarom wetenschappelijke ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het vergroten van het (historisch) besef van Leidens Ontzet. Daarnaast heeft de 3 October Vereeniging mede het initiatief genomen tot de instelling van de leerstoel Magdalena Moons.

Grootste volksfeest
De historische band tussen Leidens Ontzet en de Universiteit Leiden dateert al vanaf de historische gebeurtenissen in 1574. Het Spaanse beleg van Leiden wordt gebroken dankzij de standvastigheid van de bevolking en de hulp van de Prins van Oranje. Hij schenkt Leiden vanwege het moedige verzet de eerste universiteit van Nederland. Op 8 februari 1575 wordt de Academia Lugduno Batava ingewijd in de Pieterskerk, de plaats waar sinds 3 oktober 1574 ook ieder jaar een dankdienst voor Leidens Ontzet wordt gehouden.

De 3 October Vereeniging wordt in 1886, mede op initiatief van studenten van de universiteit, opgericht om jaarlijks Leidens Ontzet te organiseren. De universiteit is daardoor op een speciale manier met de viering verbonden. Dat verklaart ook waarom de universiteit, net als vele andere Leidese bedrijven en instellingen, op 3 oktober is gesloten. Zo zijn studenten, scholieren en werkenden vrij om Leidens Ontzet grootschalig te vieren en herdenken. Ook alumni van de universiteit komen in binnen- en buitenland op 3 oktober bijeen om met elkaar hutspot en haring en wittebrood te eten. Zo kon Leidens Ontzet uitgroeien tot het grootste volksfeest boven de rivieren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×