Toenmalig wethouder Wendelien Tönjann met het bestuur van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest en dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt bij de oprichting in 2017. (Foto: Chris de Waard).

College Oegstgeest positief over dorpsmarketing

Dorpsmarketing Oegstgeest mag als het aan het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest ligt verder gaan met het op de kaart zetten van het dorp. De organisatie werd in 2017 opgericht en kreeg toen voor drie jaar subsidie. Voor het eerste jaar 90.000 euro en daarna 75.000 euro per jaar. Inmiddels is het werk van de stichting geëvalueerd en blijkt het college zeer positief over de bereikte resultaten.

“Uit de evaluatie is gebleken dat de stichting aan alle gestelde voorwaarden heeft voldaan. De organisatie wordt breed gesteund in het dorp en heeft tal van activiteiten geïnitieerd en ontplooid in Oegstgeest, mede door een bijdrage vanuit het bedrijfsleven”, aldus het college die het nu aan de gemeenteraad overlaat om een beslissing te nemen over de toekomst van de werkzaamheden van de dorpsmarketeer. “De stichting heeft bewezen een initiator en een belangrijke speler te zijn bij de economische impulsmaatregelen voor het bedrijfsleven, ook gedurende de coronacrisis.”

Die dorpsmarketeer is Marjolijn van der Jagt. Ze wil niet vooruitlopen op de discussie in de raad en wacht nu eerst een concreet voorstel af waar de raad zich op 17 december over zal buigen. Dat moet duidelijk worden of en zo ja hoe lang en met hoeveel geld de stichting door kan.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×