De Willem de Zwijgerlaan ligt midden in het gebied waar het om gaat. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente met Leiden Noord in gesprek over komende twintig jaar

De gemeente Leiden gaat in gesprek met bewoners van Leiden Noord over hoe hun wijk er in 2040 uit moet gaan zien. Hoewel het nog twintig jaar duurt, vindt de gemeente het wel belangrijk om er nu alvast over na te denken. Op donderdag 19 november start een serie digitale gesprekken.

Vanaf donderdag kunnen bewoners een week lang hun stem laten horen tijdens digitale  gesprekken over de toekomst van hun wijk. De gesprekken worden gehouden onder leiding van de onafhankelijke organisatie ‘Leidse Gesprekken’. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de gesprekken bij het maken van het zogenoemde ontwikkelperspectief.

In dat document staat in grote lijnen hoe Leiden Noord er over zo’n twintig jaar uit moet gaan zien. Naast de gemeente en bewoners zijn ook (maatschappelijke) instellingen en bedrijven betrokken. Er wordt onder andere gekeken naar de toekomst van de woningen, de ondernemers, de bereikbaarheid en de natuur. Bewoners van de wijk kunnen zich hier opgeven voor de gesprekken.

Het ontwikkelperspectief is een uitwerking van de omgevingsvisie Leiden 2040. Die uitwerking wordt niet voor elke wijk gemaakt, maar alleen voor wijken waar de komende tijd veel veranderingen zullen plaatsvinden. In Leiden Noord vindt op dit moment op verschillende plekken in de wijk al (woning-)bouw plaats, wordt het riool vervangen en wordt er gewerkt aan een aardgasvrije wijk. Ook wordt de openbare ruimte heringericht.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×