Niet-urgente ziekenhuiszorg komende weken stopgezet

Er zijn met directe ingang extra maatregelen nodig om de acute ziekenhuiszorg de komende tijd te kunnen waarborgen. Het aantal COVID-patiënten blijft stijgen en daarom heeft minister Van Ark vandaag besloten om landelijk alle niet-urgente zorg af te schalen. Het gaat om zorg die niet binnen zes weken noodzakelijk is. De acute zorg, kritiek planbare zorg en poliklinische zorg gaan wel door. De piek in de ziekenhuisbezetting wordt naar verwachting in de eerste week van januari bereikt.

Door de al langere tijd durende opschaling van de COVID-zorg is het zorgpersoneel overbelast. Een gevolg hiervan is een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Daarnaast is het in de kerstperiode altijd een extra uitdaging om de roosters rond te krijgen, waardoor de druk nog verder toe neemt. Er zijn extra maatregelen noodzakelijk om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te kunnen waarborgen.

Planbare zorg stopgezet
Ook voor regio West betekent dit dat de IC-capaciteit en de verpleegbedden in de ziekenhuizen nog verder wordt opgeschaald voor de zorg van COVID-patiënten. Dat vraagt om extra inzet van personeel. Daarom wordt de planbare reguliere zorg de komende weken stopgezet totdat de druk op de COVID-zorg gaat afnemen. Het gaat om zorg die niet perse binnen zes weken nodig is en die zonder risico op gezondheidsschade kan worden uitgesteld.

Dit geldt voor zowel de ziekenhuizen als de zelfstandige behandelcentra. De behandelend arts bekijkt altijd zorgvuldig of de zorg verantwoord kan worden uitgesteld. “Dit past binnen de maatregelen die de afgelopen tijd al genomen zijn”, zegt een woordvoerder van het LUMC. “We bekijken voortdurend welke afspraken wel of niet kunnen doorgaan.” Mensen waarvan een afspraak wordt afgezegd, worden gebeld door het ziekenhuis. Zonder tegenbericht gaat een afspraak dus door.

Patiëntenspreiding
Om zoveel mogelijk ruimte te houden voor de toestroom van COVID-patiënten worden er naast overplaatsingen buiten de regio, ook weer patiënten overgeplaatst naar Duitsland. De druk in de ziekenhuizen is in heel Nederland inmiddels erg hoog.

Door het nemen van deze maatregelen hoopt het ROAZ regio West de zorg veilig en voor iedereen die acute zorg nodig heeft, toegankelijk te houden. De ziekenhuizen informeren zelf hun patiënten over de voorgenomen maatregelen en wat dit betekent voor hun afspraak of behandeling. Patiënten kunnen ook de website van hun ziekenhuis in de gaten houden.

Regionale coördinatie
De ziekenhuizen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, daaronder vallen zowel Hollands Midden als Haaglanden, waren al opgeschaald met het aantal bedden voor COVID-patiënten. Het LUMC is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie van de acute zorg en de afstemming met alle partners.

Gedurende de huidige coronacrisis vindt dagelijks afstemming plaats tussen het LUMC en de twee Directeuren Publieke Gezondheid van Haaglanden en Hollands Midden die in deze crisis van de minister van VWS een bijzondere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de organisatie van de gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen.

Leiden Maatschappij Regio Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×