(Archieffoto: Sleutelstad).

Gemopper vanaf de zijlijn over voetbalafspraken

‘Waarom zij wel en wij niet?’, dat vragen meerdere clubs aan de gemeente. Het gaat over de Voetbal Vitaal-afspraken. Leidsche Boys en DoCoS schreven hun onvrede op in een brief aan de gemeenteraad. Oppositiepartij CDA wil nu ook duidelijkheid. “De gemeente komt selectief haar afspraken na. Sportclubs moet je niet tegen elkaar uitspelen.”

Leidsche Boys was een van de clubs die er naar eigen zeggen aan ten onder ging. In een brief die meer dan 500 keer is ondertekend vragen zij om opheldering. “Wat is de reden dat wij genadeloos worden afgestraft en andere verenigingen worden gedoogd?” Er wordt daarbij onder meer gewezen naar FC Boshuizen. Zij kregen compensatie voor de verhuizing, maar voldoen niet aan alle vitaliteitscriteria. Ook voetbalclub DoCoS begreep er niets van.

De Voetbal Vitaal afspraken uit 2017 houden in dat voetbalclubs aan drie criteria moeten voldoen. Ten eerste moeten zij geen schulden bij de gemeente hebben of daarvoor een betalingsregeling hebben getroffen. Ten tweede moeten zij minimaal 450 spelende leden hebben en tot slot moet de club een jeugdteam in elke leeftijdscategorie hebben.

Het CDA stelt een waslijst aan vragen over de naleving van die afspraken tussen gemeenten en voetbalclubs. “Er heerst een gevoel van oneerlijkheid in de Leidse voetbalwereld”, zegt duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia. “Het lijkt er nu op dat de afspraken voor de ene club wel gelden en voor de andere club niet. Dat wekt wrevel.”

Voetbalkantine
De afspraken in het kader van Voetbal Vitaal riep de gemeente in het leven omdat het slecht ging met veel Leidse voetbalclubs. Meerdere hadden schulden bij de gemeente en veel verenigingen hadden weinig jeugd. “Het voetbal is op dit moment niet gezond”, zei sportwethouder Paul Dirkse (D66) er toen over.

Als de clubs met schulden bleven zitten en geen uitzicht hadden om daar uit te komen zou de gemeente kunnen stoppen met het verhuren van velden. Voldeden clubs niet aan de andere twee eisen dan zou de gemeente bij herontwikkeling van het terrein het recht op de voetbalkantine kunnen verbieden.

De afspraken golden trouwens alleen voor burgervoetbalclubs. Studentenvoetbalverenigingen, zoals LSVV’70 en Football Factory waren uitgezonderd. Laatstgenoemde maakt geen gebruik van sportvelden van de gemeente. Bovendien hebben de clubs per definitie geen jeugd.

Arbeidersverenigingen
Inmiddels is het proces rondom de Voetbal Vitaal richtlijnen afgerond. Een aantal clubs, Gol Sport, GHC en Leidsche Boys, is er mee gestopt. VV Leiden en FC Rijnland zijn gefuseerd tot Sporting Leiden. Andere clubs hebben geen schuld meer of zijn die aan het aflossen. De gemeente laat weten dat ze gestopt zijn met de regievoering, maar dat de criteria en consequenties van Voetbal Vitaal onverminderd blijven gelden.

Voor Leidsche Boys, DoCoS en het CDA wringt daar de schoen. Zo heeft FC Boshuizen bijvoorbeeld niet in alle leeftijdscategorieën een jeugdteam en is het ledenaantal lager dan 450. Toch krijgt de club, na een langlopend dispuut met de gemeente, een compensatie voor de verhuizing aan de Boshuizerkade. “Verenigingen die wel vitaal zijn krijgen geen financiële middelen van de gemeente om een goede sportaccommodatie te bieden, terwijl er wel een vorstelijk bedrag voor Boshuizen is”, schreef DoCoS verbaasd.

Leidsche Boys is ook verontwaardigd over de naleving van de vitaliteitseisen en wijst naar LSVV en Football Factory. “Beide verenigingen zijn studentenverenigingen. Oftewel, het merendeel van deze vereniging bestaat uit studenten. Wat hebben studenten voor op arbeidersverenigingen zoals voetbalvereniging Leidsche Boys?”

Status
Wethouder Dirkse liet eerder al weten dat de situatie van FC Boshuizen niets te maken heeft met de richtlijnen van Voetbal Vitaal. Volgens hem was het een ‘appels-en-peren-verhaal’. “Met FC Boshuizen hebben we een contract. Als we dat openbreken vloeien daar verplichtingen uit voort”, zei hij. Voor de studentenvoetbalverenigingen geldt dat zij zijn uitgezonderd op de Voetbal Vitaal eisen.

Toch blijft de onvrede leven bij het CDA dat met een serie schriftelijke vragen aan de bel trekt. “De gemeente had strenger moeten zijn in het handhaven van de regels”, zegt Sandoval Garcia. Hij wil graag duidelijkheid van de gemeente. “Wat is nou precies de status van de gemaakte afspraken in 2017?”

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×