(Impressie Lead Leiden: Red Company).

Leidenaar mag meepraten over hoogbouw in de stad

Wat wordt het plafond van Leiden? En, waar komen die woningen dan te staan? Over deze en andere vragen die te maken hebben met hoogbouw mag de Leidenaar volgende week haar mening geven. In de ‘Week van de Leidse hoogte’ organiseert de gemeente stadsgesprekken en een enquête om inwoners te betrekken bij de nieuwe regels rondom hoogbouw.

“Verdichting en hoogbouw zijn thema’s die steeds vaker aan de orde zijn in onze stad. Voor veel Leidenaren is het lastig om een geschikte woonruimte te vinden”, schrijft de gemeente Leiden. Daarom wordt er de komende jaren veel en hoog gebouwd in de stad. Bijvoorbeeld langs de Schipholweg. Maar dat gaat niet overal even gemakkelijk. “De ruimte om woningen te bouwen is schaars.”

Bovendien leiden nieuwe woningbouwplannen niet zelden tot discussies in de buurt en soms zelfs tot boosheid onder bewoners. “Juist daarom willen we met u in gesprek. Niet over de huidige bouwplannen, maar over de toekomst. Hoogbouw is daarbij geen doel op zich. Het gaat over het verdichten en leefbaar houden van de stad”, aldus de gemeente. De input van de inwoners wordt meegenomen in het vernieuwen van de hoogbouwvisie.

Inwonerspanel
Als het gaat over hoogbouw in Leiden, is het project LEAD aan de Willem de Zwijgerlaan misschien wel het meest aansprekende voorbeeld. Daar komen drie woontorens waarbij de hoogste 115 meter wordt. Via meerdere inspraakrondes en een poging tot een referendum probeerden bewoners die plannen te veranderen. Dat leverde echter niets op. Ook bewoners van de Lage Mors maken zich zorgen over de hoogbouwplannen in het Vondelkwartier.

In de ‘Week van de Leidse hoogte’ wil de gemeente vooral kijken naar de toekomst. Leidenaren kunnen daarom meepraten in digitale stadsgesprekken van maximaal vijftien personen. Verder kunnen zij hun mening geven in een online enquête en wordt het inwonerspanel geraadpleegd. De gemeente verwerkt alle input vervolgens in de hoogbouwparagraaf van de omgevingsvisie Leiden 2040.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×