(Foto: Robbert Beurse).

Keuze voor 'het midden' geen gevolgen voor 'Rijndijk van gas los'

Het besluit om de ‘warmterotonde’ niet via Zoeterwoude maar over Voorschoten naar Leiden te laten lopen, heeft geen gevolgen voor de duurzaamheidsplannen van Zoeterwoude-Rijndijk. “In 2030 zijn de meeste huishoudens in de Rijndijk niet meer afhankelijk van een gasaansluiting voor het verwarmen van hun huis”, stelt Zoeterwoudse wethouder Ton de Gans. De Gans zegt er alle vertrouwen in te hebben dat tijdig voldoende alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn om zijn plan ‘Rijndijk van gas los’ te kunnen realiseren.

Lange tijd waren er twee opties voor de aanleg van het warmtenetwerk vanuit de Rotterdamse havens naar Leiden. De leiding ‘door het midden’ (LDM), die vanuit Den Haag via Voorschoten de sleutelstad binnenkwam. Een warmteleiding ‘over oost’ (LOO) zou via Zoetermeer en Zoeterwoude naar Leiden lopen. Eind vorig jaar hakte de gemeente Rotterdam, nadat zij enkele tientallen miljoenen euro’s in voorbereiding en onderzoek hadden gestopt, de knoop door en werd voor het LDM-traject gekozen.


Eerder ontwerp van de Warmterotonde met Leiding over oost (LOO) en Leiding door het midden (LDM). (Foto: Arcadis).

Met het besluit om Zoeterwoude te passeren leken volgens sommige inwoners van de gemeente ook de plannen om Zoeterwoude-Rijndijk binnen tien jaar energieneutraal te maken in gevaar te komen. De Gans stelt de Zoeterwoudenaren gerust: “Dat de warmterotonde niet via Zoeterwoude maar via Voorschoten naar Leiden komt, betekent niet dat we er niet meer bij kunnen aansluiten.” De Gans stelt bovendien dat aansluiting op een warmtenet slechts een van de opties is. “We gaan niet een keuze maken. De warmterotonde is een mogelijkheid. Maar daarnaast moeten we ons blijven oriĆ«nteren op wind- en zonne-energie. En denken aan minder bekende technieken als geothermie (aardwarmte).” Volgens De Gans zal een combinatie van verschillende alternatieve energiebronnen de beste resultaten leveren om van het aardgas af te komen en duurzamer te worden.

Verwarming
Het aanpassen van de manier waarop huizen worden verwarmd speelt een grote rol bij het halen van de landelijk gestelde klimaatdoelstellingen. De Gans verklaart: “Tachtig procent van het aardgas dat huishoudens gebruiken gaat op aan verwarming. Als je daar een alternatieve bron voor hebt, sla je direct een grote slag in het energieneutraal maken van een gemeente.”

“Een alternatieve energiebron voor verwarming moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. Maar het begint bij het draagvlak van de bevolking. We gaan niet zomaar iets aansluiten waar de inwoners van Zoeterwoude niet op zitten te wachten”, realiseert De Gans zich. De gemeente probeert de Zoeterwoudenaren zoveel mogelijk bij de keuze te betrekken door verschillende online en offline informatiebijeenkomsten te organiseren. “In dit participatietraject dagen we de Zoeterwoudenaren uit om kritisch mee te denken over mogelijke oplossingen. En dat bevalt goed. De kennis over dit onderwerp blijkt erg hoog. Ervaringen worden gedeeld; we zijn echt samen aan de slag”, vindt De Gans.

Bierafval
Niet alleen de industrie in de Rotterdamse haven blijkt een mogelijke leverancier van restwarmte. “We zijn in gesprek met Heineken die in Zoeterwoude-Rijndijk een grote brouwerij heeft staan. Ook zij houden bij hun productieproces restwarmte over waar we iets mee kunnen”, vertelt De Gans. Wordt Zoeterwoude-Rijndijk in de toekomst verwarmt met bierafval? Voor die conclusie is het volgens De Gans te vroeg. “We zijn in gesprek. Net als met de andere bedrijven op het bedrijventerrein Grote Polder. Of ze een rol gaan spelen in de verduurzaming van onze warmtevoorziening is nog niet te zeggen. Maar het zou zomaar kunnen.”

Zoeterwoude Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×