(Foto: Eline Bouma).

'Geen reden voor aanpassen parkeerbeleid Lammenschansdriehoek'

De gemeente Leiden ziet geen reden om het parkeerbeleid rond de Lammenschansdriehoek aan te passen. Uit onderzoek van de redactie van Sleutelstad bleek dat bij de Lammenschansdriehoek verschillende problemen ontstaan door de komst van woningen en het nieuwe parkeerbeleid. De fractie van Partij Sleutelstad sprak van een ‘schrijnende’ situatie en vroeg om opheldering.

Bij de Lammenschansdriehoek wordt flink gebouwd. Zo’n 2.800 woningen. In de plannen staat echter niet dat er voor elke woning ook een parkeerplaats komt. Sterker nog, per tien woningen komen nog geen vier parkeerplaatsen. Partij Sleutelstad sprak van een ‘irreëel dekkend parkeeraanbod’ en uitte de vrees dat het voor problemen (zoekverkeer of uitwijken naar bedrijventerreinen) bij omliggende wijken gaat leiden.

Volgens de gemeente wordt er bij de nieuwbouw in de Lammenschansdriehoek wel degelijk voldaan aan de parkeernorm. “In de Lammenschansdriehoek is het altijd de bedoeling geweest dat bewoners inpandig parkeren. De bouwontwikkelingen voldoen aan de parkeereis die vanuit de gemeente gesteld is. Dit houdt in dat er in voldoende mate parkeerruimte aanwezig is op eigen terrein voor bewoners en bezoekers.”, aldus de gemeente.

Tarifering
Door de klachten van meerdere bewoners over het aantal parkeerplekken maakte de gemeente een beperkt aantal plekken in de parkeergarage Lammenschans vrij. Daarvoor betalen zij een gereduceerd bedrag van ongeveer 30 euro per maand. Dit is bijna het vier- tot zesvoudige van een parkeervergunning. Bovendien bleek uit onderzoek van Sleutelstad dat de parkeergarage slechts voor een derde wordt benut.

De gemeente geeft aan geen zeggenschap over de parkeergarage te hebben omdat het over een particuliere garage gaat. “Niet de gemeente, maar de ontwikkelaar is dus verantwoordelijk voor de verdeling van de beschikbare capaciteit en tarifering. Het tarief in de garage goedkoper maken dan het tarief op straat, kan dan ook alleen toegepast worden in garages die in eigendom zijn van de gemeente Leiden.”

Slagbomen
Uit onderzoek van de redactie van Sleutelstad bleek ook dat vanwege de hoge parkeertarieven docenten en scholieren van het mboRijnland, ook gelegen aan de Lammenschansweg, hun auto’s op het terrein van de winkels parkeren. Hierdoor blijft er geen ruimte over voor de klanten. Een slagboomsysteem moet de oplossing bieden, maar dat blijkt onvoldoende te werken.

“Deze parkeerders zouden gewoon in de Lammenschansgarage moeten gaan staan”, zegt de gemeente daarover. Met de andere bedrijven aan de Lammenschansweg wil de gemeente in gesprek gaan over een slagboom. “Leenbakker en Zirkzee Wonen en Slapen hebben nog geen slagboom. Mogelijk is dit voor hen ook een optie om hun terreinen af te sluiten met een slagboominstallatie.”

Leiden Politiek Lammenschansdriehoek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×