Het bouwtempo zit er aardig in, in de Leidse regio. Maar er moet toch een tandje bij vindt de wethouder.

Leidse regio bouwt sneller dan gepland

De Leidse regio bouwt meer woningen dan op dit moment nodig is. Maar het is nog steeds niet genoeg, melden burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het CDA. Mogelijk moet de Leidse regio meer gaan bouwen dan ze voornemens is.

Een artikel in het Algemeen Dagblad begin dit jaar alarmeerde CDA-raadslid Josine Heijnen. Daarin stond geschreven dat Leiden met 568 nieuwe woningen in 2020 nog wel aardig doorbouwde maar dat de buurgemeenten fors achterbleven. Met name Voorschoten die volgens het artikel maar vier woningen bouwde, bleef ver achter bij wat zou moeten.

Meer dan geraamd
Volgens het gemeentebestuur stroken die gegevens echter niet met de werkelijkheid. Althans, ze corresponderen niet met de CBS-cijfers die de gemeente gebruikt om zicht op de voortgang te houden. Vermoedelijk komt dat, denkt het gemeentebestuur, omdat in het artikel alleen nieuwbouwwoningen worden geteld en niet de woningen die gerealiseerd worden in bestaande gebouwen.

Volgens de gegevens die de gemeente hanteert staat de teller voor de Leidse regio inclusief Katwijk, op een toename van 1661 woningen in 2020. Volgens de behoefteraming moesten er in dat jaar 1570 bijkomen. Dus de toename gaat wat sneller dan gepland.  En dat is goed nieuws, vindt wethouder Fleur Spijker. Ook in de Alphense regio vlot het met de toename van de woningvoorraad. In Hollands Midden blijft alleen de Bollenstreek achter bij de ramingen.

Niet genoeg
In Leiden zijn er meer dan 568 woningen bijgekomen, namelijk 706. Daarmee loopt Leiden overigens wel iets achter op de raming voor 2020 van 900. Het gemeentebestuur is blij dat de Leidse regio goed op stoom is met de realisatie van nieuwe woningen. Maar schrijft zij, het is nog altijd niet genoeg. ‘De woningprijzen stijgen nog steeds en de wachttijd voor een sociale huurwoning vinden we nog steeds te lang. Het is dus zaak dat we in Leiden en de regio voldoende woningen blijven toevoegen.’

Wethouder Fleur Spijkers sluit meer bouwen dan gepland dan ook niet uit. Temeer daar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties er al van uit gaat dat er veel meer bijgebouwd moet worden in Zuid Holland. De urgentie om genoeg woningen te bouwen, meldt de wethouder, wordt gedeeld door de buurgemeenten. En alhoewel Leiden meer dan de helft van de te bouwen woningen voor rekening gaat nemen de komende jaren. blijven de buurgemeenten niet achter, meldt wethouder Spijker.  Zo realiseerde Leiderdorp vorig jaar 260 nieuwe woningen, Oegstgeest 152, Voorschoten 39, Zoeterwoude 208 en Katwijk 296, aldus de CBS-cijfers.

 

 

Leiden Leiderdorp Maatschappij Nieuws Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×