Wat zijn de plannen voor de speeltuin in het Roomburgerpark?

Op 15, 16 en 17 maart vindt het Roomburgerparkreferendum plaats. Leidenaren mogen dan voor of tegen het herinrichtingsvoorstel van het park stemmen. Wekelijks trekt Sleutelstad beweringen over het plan na. In deze factcheck: wat zijn de plannen voor de speeltuin in het Roomburgerpark?

Naast hockeyclub Roomburg ligt Speeltuin de Speelschans. In het inrichtingsplan van de gemeente moet de speeltuin opschuiven om plaats te maken voor het multifunctionele kunstgrasveld, dat ook als vierde hockeyveld dient. In de plannen van de gemeente krijgt de speeltuin een ‘open en natuurlijk karakter’, waar naast de standaard speeltoestellen ook meer natuurlijke speelmogelijkheden moeten komen. De speeltuinvereniging geeft zelf geen stemadvies voor of tegen het plan, maar wil vooral dat Leidenaren op basis van een juiste weergave van het plan kunnen stemmen. Deze factcheck gaat in op vragen die bij Leidenaren spelen.

Komt er een hek om de speeltuin?
Ja, er komt een hek om de speeltuin. Een hek om de speeltuin is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. In het huidige plan van de gemeente staat dat de speeltuin slechts deels omheind wordt, om het gedeelte voor de jongste jeugd. De speeltuinvereniging heeft echter aangegeven dat de speelruimte voor de jongste kinderen daarmee veel kleiner wordt. Het CDA heeft een voorstel ingediend waarin staat:  ‘Veiligheid staat voorop. Om dit te waarborgen is een omheining om de hele speeltuin noodzakelijk’. Dit voorstel (motie) is op 10 november door de gemeenteraad aangenomen en ook de wethouder staat achter het voorstel.

Blijft er evenveel ruimte om te spelen?
Het oppervlakte van de nieuwe speeltuin neemt iets toe ten opzichte van de huidige speeltuin. Wel zijn er zorgen bij de speeltuin of ook de ruimte om te spelen even groot blijft. In het voorstel komen namelijk meer bomen terug in de speeltuin, waardoor er minder ruimte voor speeltoestellen overblijft.  De eerder genoemde aangenomen motie van het CDA gaat ook over deze speelruimte. De gemeenteraad heeft zich op het standpunt gesteld dat ‘de huidige netto speelruimte en de speelwaarde van het huidige aantal speeltoestellen wordt behouden’ en dat ‘het vergroenen en toevoegen van bomen wenselijk wordt geacht, maar dat dit in overleg met de BSO en speeltuinvereniging behoort te gebeuren zodat het aantal speelmogelijkheden gelijk en gewaarborgd blijft.’

Hoeveel bomen en ook hoeveel speeltoestellen er precies in de speeltuin komen, is ook nog niet op detailniveau vastgelegd. Het plan waarover gestemd wordt, is een inrichtingsvoorstel. Pas in een later stadium worden de details van de uitvoering bepaald. Simpelweg bomen en speeltoestellen tellen op plaatjes uit het schetsontwerp geeft hierover dus geen uitsluitsel.

Het scenario voor de speeltuin dat is opgenomen in het inrichtingsvoorstel. De oranje stippellijn is de huidige speeltuin. Het oranje gearceerde deel is het extra deel dat bij de nieuwe speeltuin komt. Het wit gearceerde deel is een stuk dat eraf gaat.

 

Advertentie

Leiden Sport factcheck Roomburgerparkreferendum


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×