De stempassen voor de Tweede kamerverkiezingen. (Foto: Reanne van Kleef).

Briefstemmen ging ook in Zoeterwoude en Voorschoten mis

Er is het een en ander misgegaan bij het briefstemmen tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Zes procent van de briefstemmen is uiteindelijk niet meegeteld. Ook in de Leidse buurgemeentes verliep het briefstemmen niet zonder slag of stoot. Drie procent van de Voorschotense briefstemmen is terzijde gelegd. In Zoeterwoude was dit 3,3 procent. Dit blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation in samenwerking met de NOS.

Vanwege de coronamaatregelen konden zeventigplussers afgelopen verkiezingen gebruik maken van het stemmen per post. Dat hierbij het een en ander mis is gegaan, heeft volgens de NOS onder andere te maken met de ingewikkelde aard van het briefstemmen. Zo moest er gebruik worden gemaakt van een bepaalde procedure waarbij het ingevulde stembiljet in een envelop moest worden gedaan. Deze envelop moest vervolgens samen met een geldige stempas in de retourenvelop worden gedaan en kon daarna per post naar de gemeente worden opgestuurd.

Leidse buurgemeentes
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef van veertig procent van alle gemeentes, waaronder dus Voorschoten en Zoeterwoude. Landelijk zijn er volgens het onderzoek 65.000 briefstemmen uiteindelijk niet meegeteld. In Voorschoten waren dit er 65. Dit had 36 keer te maken met het ontbreken van een stempluspas en 43 keer met het ontbreken van (de enveloppe met) het briefstembiljet. Ook is er één keer gestemd met een valse stempas.

Ook in de gemeente Zoeterwoude is er het een en ander misgegaan met het briefstemmen. Zo ontbrak er veertien keer en stempluspas en zes keer (de enveloppe met) het briefstembiljet. In totaal werden er daardoor twintig briefstemmen niet meegenomen en dit is 3,3 procent van het totaal. De gemeentes Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest zijn niet meegenomen in het onderzoek van de NOS en de Open State Foundation.

Fouten
Dit betekent echter niet dat al deze stemmen ook daadwerkelijk verloren zijn gegaan, dit ligt iets genuanceerder. Wanneer er geen stempas bij de brief was toegevoegd, kan het zijn dat iemand tijdens de verkiezingsdagen zelf alsnog is gaan stemmen bij een stembureau of iemand hiervoor heeft gemachtigd. Hierdoor kan niet met zekerheid worden gezegd hoeveel van de stemmen daadwerkelijk verloren is gegaan

Het terzijde leggen van de briefstemmen vanwege het niet op de juiste manier uitbrengen van de stemmen, is niet het enige wat mis is gegaan tijdens afgelopen verkiezingen. Zo werd er eerder ook al een fout gemaakt bij het versturen van de stempassen en stond er een drukfout op de stempassen.

Maatschappij Politiek Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×