Willem Joosten (wethouder sport, tweede van links) en Rik van Woudenberg (wethouder vastgoed, links) poseren bij de LED-lampen op Sportpark De Bloemerd die afgelopen december werden geïnstalleerd. (Foto: J.P. Kranenburg).

Gemeente Leiderdorp heeft te weinig grip op duurzaamheid

Leiderdorp loopt flink achter op de zelf opgestelde duurzaamheidsagenda 2017-2025. Er is, aldus het rapport van de Rekenkamer dat recentelijk in de gemeenteraad is besproken, te weinig regie en er worden te weinig en te kleine praktische veranderingen doorgevoerd. Het tempo, zo concludeerde de Rekenkamer in november vorig jaar, moet snel verhoogd worden. Dat advies is een kleine vijf maanden later overgenomen. 

Dat er nu een foto van de wethouder wordt gemaakt bij een ledlamp die in december is geplaatst, is geen toeval. Dit komt gedeeltelijk voort uit een oproep van de raad om publiekelijk duurzaamheidsplannen te laten zien. Maar dat ledlampen plaatsen niet genoeg is maakte het Rekenkamerrapport van november vorig jaar al duidelijk.

Vooral de regie over de duurzaamheidsdoelstellingen in het dorp blijkt lastig voor het college. Bedrijven worden aangeschreven, maar kunnen niet gedwongen worden om aanpassingen te maken. Daarbij heeft het Leiderdorps college weinig te zeggen over de Regionale Energiestrategie (RES), waardoor bepaalde grote maatregelen, zoals windmolens plaatsen, buiten hun bereik vallen. Maar wat het college wel kon doen de afgelopen jaren blijkt ook onvoldoende. 

30 procent minder CO2
In 2017 stelde de gemeente Leiderdorp een duurzaamheidsagenda op. Volgens dit plan moet Leiderdorp in 2025 bijvoorbeeld 30 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met 2013. Dit blijkt lastig, want de A4 veroorzaakt een groot deel van deze uitstoot en de gemeente kan daar niks aan doen. Wethouder Van Woudenberg gaf in de raadsvergadering aan dat Leiderdorp wel goed scoort in de bebouwde omgeving. 

Er zijn echter ook doelstellingen waar de gemeente wel enige controle over heeft, maar waarbij ze ook achterblijft meent de Rekenkamer. De hoeveelheid restafval is nog te groot en afval wordt nog te weinig gescheiden. Daarbij concludeert de Rekenkamercommissie dat de gemeente een te langzame besluitvorming heeft, waardoor de regie en het overzicht uit hun handen glipt. Ten slotte concludeert het rapport dat er te veel wordt ingezet op participatie en te weinig op effectieve fiscale en andere financiële maatregelen. Zo worden bewoners in andere gemeenten bijvoorbeeld via rioolbelasting financieel gestimuleerd om hun tuin te ontstenen. Ook op dit punt verwacht de gemeenteraad meer inzicht, maar concrete stappen blijven voorlopig uit. 

“We doen wel veel, maar het is niet genoeg en dat is lastig”, was de reactie van het college op het rapport. De gemeenteraad besloot unaniem de adviezen van de rekenkamercommissie over te nemen. Of dit op de korte termijn gaat resulteren in fiscale maatregelen of andere praktische ideeën is nog onduidelijk. Dit hangt af van het tempo van besluitvorming wat volgens het Rekenkamercommissie te laag ligt. 

Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×